Czas trwania specjalizacji2 lata / 4 semestry

Forma studiówstacjonarne lub hybrydowe

Uzyskany dyplommagistra

Opis kierunku

Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie kształcą kierowników i liderów zespołów zadaniowych w przedsiębiorstwach oraz organizacjach sektora publicznego i non-profit. Przygotowują również studentów do prowadzenia własnej działalności lub wykorzystania zdobywanej wiedzy i umiejętności do rozwoju rodzinnego przedsiębiorstwa.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie posiada szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw i instytucji publicznych). Posiada umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza o charakterze strategicznym. Potrafi efektywnie organizować pracę grupową i kierować zespołami oraz skutecznie komunikować się, negocjować i przekonywać innych do swoich racji.

W pierwszym semestrze studenci zdobywają wiedzę w zakresie ekonomii menedżerskiej, ekonomii sektora publicznego, prawa handlowego, współczesnych koncepcji marketingu, zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi. W kolejnych latach mają możliwość pogłębienia swoich zainteresowań w ramach jednej z dwóch specjalności: Zarządzanie w biznesie międzynarodowym oraz Zarządzanie biznesem cyfrowym i e-marketing.

Młoda uśmiechnięta kobieta w garniturze.

Miejsca pracy

Po studiach II stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE absolwent znajdzie pracę w:

 • firmach i korporacjach wszystkich sektorów gospodarki na stanowiskach menedżerów i specjalistów
 • administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych
 • instytucjach, zajmujących się badaniem rynku i prowadzeniem działalności marketingowej
 • przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalisty ds. marketingu, odpowiedzialnego za opracowywanie strategii marketingowych, promocję, public relations oraz wizerunek
 • branży e-commerce
 • przedsiębiorstwach branży logistycznej
 • przedsiębiorstwach międzynarodowych
 • własnej firmie, zarówno takiej, która ma ugruntowaną pozycję na rynku lub w nowym dynamicznie rozwijającym się biznesie
 • w organizacjach non-profit, instytucjach kultury i rekreacji
Kobieta siedząca przy biurku na wideokonferennji. Ma uniesioną prawą dłoń, w lewej trzyma długopis, którym zapisuje notatki. Na uszach założone ma białe słuchawki.

Tryby studiowania

Wszystkie kierunki studiów realizowane w Uczelni Nauk Społecznych wspomagane są metodami i technikami kształcenia na odległość, dlatego możemy zaproponować ciekawe formuły studiowania:

 • Studia stacjonarne

Zajęcia są realizowane podczas 15 – 18 dni zjazdowych w semestrze (wybrane soboty i niedziele)

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia dydaktyczne są realizowane w formule maksymalnie 8 dni zjazdowych w semestrze (3 weekendowe zjazdy dydaktyczne w Filii + zjazd zaliczeniowy)

Studenci i wykładowcy o kierunku

Zarządzanie w Uczelni Nauk Społecznych to kierunek wszechstronnie przygotowujący do pracy we współczesnym managemencie. Case-studies oparte na rzeczywistych sytuacjach problemowych, praktyczne wdrożenia rozwiązań i współczesne metodologie zapewniają kwalifikacje najbardziej poszukiwane w biznesie … i najlepiej opłacane.

Mgr Paweł Klepczarek – wykładowca UNS

W UNS dajemy gwarancję stałego czesnego. Wysokość czesnego, dla poszczególnych lat studiów, stanowi element umowy i nie ulegnie zmianie. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozwala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.

 • 85 zł opłata rekrutacyjna
 • 22 zł opłata za legitymację studencką

Wysokość opłat dla poszczególnych lat studiów uzależniona jest od wybranego terminu wpłaty.

Ty decydujesz ile zapłacisz


Tabela opłat dla kandydatów i studentów w Uczelni Nauk Społecznych za studia rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025:
*(wariant czesnego promocyjnego dla pracowników służb mundurowych)
** (wariant czesnego promocyjnego płatnego w pierwszym semestrze studiów dla członków związków zawodowych Policji)

Kierunek
Rok I – I semestr
Rok I – II semestr
Rok II
m-c
sem
m-c
sem
m-c
sem
Zarządzanie (4 semestry)
450
2700
450
2700
550
3300
Zarządzanie (3 semestry)
700

(650)*

(400)**
4200

(3900)

(2400)
800
4800
800
4800

Tabela opłat dla kandydatów i studentów w Uczelni Nauk Społecznych za studia rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025
(wariant ceny promocyjnej przy zachowaniu płatności do 5-go dnia miesiąca)
*(wariant czesnego promocyjnego dla pracowników służb mundurowych)
** (wariant czesnego promocyjnego płatnego w pierwszym semestrze studiów dla członków związków zawodowych Policji)

Kierunek
Rok I – I semestr
Rok I – II semestr
Rok II
m-c
sem
m-c
sem
m-c
sem
Zarządzanie (4 semestry)
400
2400
400
2400
500
3000
Zarządzanie (3 semestry)
650

(600)*

(350)**
3900

(3600)

(2100)
750
4500
750
4500

Opłaty wynikające z tytułu czesnego prosimy kierować na Indywidualne konto bankowe generowane przez pracowników rektoratu podczas końcowego etapu rekrutacji.

Aby zapisać się na studia I stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE wystarczy posiadać:

 • oryginał dyplomu ukończenia studiów do wglądu + kserokopia
 • oryginał suplementu dyplomu do wglądu + kserokopia (nie dotyczy absolwentów UNS)
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym (lub jego cyfrowy zapis w postaci pliku jpg)
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej
Pełen opis procedury rekrutacyjnej Przejdź
Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij prosty formularz i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informacje co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

ZAPISZ SIĘ

Biuro Rekrutacyjne

Jeśli masz jakiekolwiek pytania chętnie na nie odpowiemy.

Adres

Kamińskiego 21, Łódź, Polska

Telefon

(42) 232 74 99

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30
(w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień Rektorat Uczelni jest w soboty nieczynny)