Czas trwania studiów3 lata / 6 semestrów

Forma studiówstacjonarnie lub hybrydowo

Uzyskany dyplomlicencjata

Opis specjalności

Służby Specjalne jako instytucje państwowe prowadzą działalność operacyjno-rozpoznawczą o charakterze niejawnym na terenie kraju i poza jego granicami. Ich domeną jest pozyskiwanie i ochrona informacji kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa.

W ramach studiów na specjalności Siły specjalne w systemie bezpieczeństwa prowadzone będą zajęcia umożliwiające zdobycie wiedzy oraz nabycie umiejętności praktycznych umożliwiających poznanie specyfiki sił i służb, ich ustroju, roli i miejsca w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego, poznanie sposobów pozyskiwania informacji o charakterze strategicznym, dezinformowania analogicznych służb wrogich państw. Ponadto gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących obcych sił przez służby oparte na strukturze militarnej. Gromadzenie informacji o charakterze politycznym jak i działalność wywiadowcza wobec podmiotów krajowych, zdobywanie materiałów z obcych źródeł, gromadzenie materiałów w planowaniu operacyjnym na krajowym teatrze działań.

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich, a także praktyków z obszaru obronności i bezpieczeństwa (m.in. oficerów o różnych specjalnościach wojskowych, policji, służby więziennej, służb specjalnych). Aktualne treści kształcenia oraz praktyczne formy kształcenia powodują, że absolwent kończący tę specjalność jest profesjonalnie przygotowany do pracy w wielu instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Warunkiem wstępnym przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.

Dwójka żołnierzy z bronią.

Kwalifikacje i kariera

Specjalność przygotowuje do podjęcia studiów drugiego stopnia lub bezpośrednio pracy zawodowej.

Absolwent tej specjalizacji ma wiedzę z zakresu metodyki działań wywiadowczych i kontrwywiadowczych oraz umiejętności wykorzystania nowoczesnych systemów technicznych w tym łączności. Poznaje sposoby rozwiązywania problemów charakterystycznych dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa i obywateli oraz funkcjonowania sił i służb specjalnych w oparciu o zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Absolwent zdobywa przygotowanie przydatne do pracy na stanowiskach w formacjach takich jak:

  • Siły Zbrojne,
  • Policja,
  • Służby Wywiadowcze,
  • SWW,
  • SKW,
  • CBA,
  • CBŚ,
  • SOP
  • Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Izba Administracji Skarbowej i inne.
Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij prosty formularz i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informacje co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

ZAPISZ SIĘ

Kontakt

Adres

plac Krasińskiego 1, Nowy Targ, Polska

Telefon

+48 795 660 000

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 9:00 – 13:00
Prosimy o wcześniejsze ustalanie terminu wizyty drogą telefoniczną
Tel: +48 665 992 383 (numer dostępny w godz. 8.00 – 18.00)