Czas trwania studiów1,5 roku / 3 semestry

Forma studiówstacjonarnie lub hybrydowo

Uzyskany dyplommagistra

Opis specjalności

Specjalność Edukacja dorosłych z tutoringiem koncentruje się na rozwijaniu wiedzy z zakresu specyfiki funkcjonowania ludzi dorosłych, jak również umiejętności diagnozowania potrzeb indywidualnych edukacyjnych i środowiskowych. 

Absolwent specjalności Edukacja dorosłych z tutoringiem jest przygotowany do planowania, kierowania i prowadzenia szeroko rozumianej działalności edukacyjnej na rzecz osób dorosłych, w tym z wykorzystaniem tutoringu. Posiada wiedzę pedagogiczną, andragogiczną i gerontologiczną, dzięki której lepiej zrozumie dorosłość i może efektywnie wspierać człowieka dorosłego w jego rozwoju i aktywności w toku realizacji idei lifelong learning. Zna podstawowe metody, techniki i zasady kształcenia dorosłych oraz specyfikę nauczania i uczenia się dorosłych i różnorodne uwarunkowania tych procesów. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w organizacjach i instytucjach realizujących działania andragogiczne. Może być zatrudniony w instytucjach edukacji dorosłych, w instytucjach wsparcia społecznego, w instytucjach działalności na rzecz pomocy osobom starszym, w zakładach pracy zatrudniających andragoga, w instytucjach szkoleniowych, doradczych i kulturalnych, zarówno w sektorze publicznym, jak i niepublicznym.

Specjalność ta jest przeznaczona dla absolwentów studiów pierwszego stopnia po różnych kierunkach również bez przygotowania pedagogicznego.

Kobieta i mężczyzna przed zajęciami na uczelni.

Kwalifikacje i kariera

Absolwent posiada kwalifikacje by pracować na takich stanowiskach jak:

  • specjalista ds. edukacji człowieka w wieku dorosłym,
  • specjalista w zakresie wspierania rozwoju edukacyjnego dorosłych i osób starszych,
  • edukator dorosłych,
  • doradca edukacyjny,
  • doradca ds. edukacji dorosłych w organizacjach, związkach zawodowych, stowarzyszeniach i fundacjach,
  • instruktor działalności oświatowej dla dorosłych,
  • organizator działalności edukacyjnej dorosłych,
  • koordynator rozwoju zawodowego dorosłych (kariery zawodowej),
  • specjalista ds. pracy z dorosłym w służbach mundurowych,
  • specjalista ds. zapobiegania marginalizacji społecznej osób dorosłych i starszych.

Przykładowymi miejscami pracy absolwentów mogą być:

  • Placówki edukacji dorosłych (np. szkoły, firmy edukacyjne, uniwersytety trzeciego wieku, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego itp.).
  • Instytucje związane z pracą (np. zakłady pracy, biura karier, centra pomocy bezrobotnym, urzędy pracy, ochotnicze hufce pracy itp.).
  • Placówki kultury oraz inne instytucje organizujące czas wolny.
  • Instytucje porządku publicznego oraz wsparcia społecznego, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje (np. stacjonarne i dzienne domy opieki, kluby seniora, pensjonaty dla osób starszych, ośrodki rekreacyjne i sanatoryjne dla osób starszych itp.).
Małoda kobieta ze stosem książek w rękach w bibliotece.

Zakres tematyczny

Wybrane obszary tematyczne realizowane w toku studiów:

  • Andragogika z gerontologią
  • Psychologia człowieka w cyklu życia
  • Dydaktyka dorosłych
  • Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych
  • Psychologia małych grup i rozwiązywanie konfliktów grupowych
  • Problemy aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych
  • Metodyka kształcenia i aktywizacji dorosłych
  • Podstawy zarządzania karierą – poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dorosłych
  • Marketing społeczny
  • Nowoczesne technologie w edukacji dorosłych
  • Tutoring – teoria i metodyka
  • e-learning dla dorosłych.
Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij prosty formularz i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informacje co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

ZAPISZ SIĘ

Kontakt

Adres

Kamińskiego 21, 90-229 Łódź, Polska

Telefon

(42) 232 74 99

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30
(w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień Rektorat Uczelni jest w soboty nieczynny)