Czas trwania studiów3 lata / 6 semestrów

Forma studiówstacjonarnie lub hybrydowo

Uzyskany dyplomlicencjata

Opis specjalności

Specjalność Bezpieczeństwo i porządek publiczny ma na celu wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę na temat funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego współczesnego państwa, umiejętności w zakresie działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa osób i mienia oraz kompetencje społeczne do pracy w strukturach podległych Resortowi Spraw Wewnętrznych.

Student zostanie przygotowany do pracy w komórkach zajmujących się organizacją bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i bezpieczeństwa imprez masowych, w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), wojskowej, w podmiotach gospodarczych, służbach mundurowych i ratowniczych oraz komercyjnych firmach ochrony osób i mienia.

Student zdobędzie wiedzę o zadaniach i kompetencjach organów administracji publicznej w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Zakres umiejętności absolwenta będzie obejmował zarówno zdolności reagowania w sytuacjach kryzysowych, jak i podejmowania działań w ramach profilaktyki zagrożeń.

Warunkiem wstępnym przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.

Przywódca żołnierzy odwrócony tyłem do kamery, a twarzą do podopiecznych. Na drugim planie znajdują się żołnierze w szeregu.

Kwalifikacje i kariera

Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w służbach porządku publicznego, takich jak:

 • Centra i biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym
 • Policja
 • Straż Miejska
 • Straż Graniczna
 • Straż Więzienna
 • Służby Celne
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Inspekcja Transportu Drogowego
 • Straż Ochrony Kolei
 • Straż Ochrony Lotniska
 • Straż Leśna

oraz w sektorze publicznym i prywatnym na stanowiskach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij prosty formularz i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informacje co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

ZAPISZ SIĘ

Kontakt

Adres

Kamińskiego 21, 90-229 Łódź, Polska

Telefon

(42) 232 74 99

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30