Czas trwania studiów3 lata / 6 semestrów

Forma studiówstacjonarnie lub hybrydowo

Uzyskany dyplomlicencjata

Opis specjalności

Specjalność Obrona cywilna powstała z myślą o pracownikach administracji publicznej i samorządowej oraz firm sektora prywatnego odpowiadających za ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz współdziałanie w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, a także usuwanie ich skutków. Nadrzędny cel specjalności to zapoznanie studentów z systemem funkcjonowania i procesem transformacji obrony cywilnej w Polsce. Tematyka zajęć oparta jest o najważniejsze regulacje prawne w dziedzinie obrony cywilnej. Student otrzymuje uporządkowaną i gruntowną wiedzę z zakresu zadań realizowanych przez podmioty odpowiadające za zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej i przedsiębiorstwach prywatnych. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom zostanie przygotowany do zapewnienia ochrony ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury.

Warunkiem wstępnym przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.

Zbliżenie na godło Polski umieszczone na mundurze na lewym ramieniu.

Kwalifikacje i kariera

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy we wszystkich komórkach i szczeblach zarządzania kryzysowego i ratownictwa, w szczególności zaś w:

  • Jednostkach administracji publicznej;
  • Jednostkach samorządu terytorialnego;
  • Policji;
  • Państwowej Straży Pożarnej;
  • Ochotniczej Straży Pożarnej;
  • Formacjach Obrony Cywilnej;
  • Organizacjach prowadzących działania ratownicze (ratownictwo górskie, wodne, morskie);
  • Przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych;
  • Służbach likwidujących zagrożenia spowodowane katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi oraz działaniami terrorystycznymi.
Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij prosty formularz i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informację, co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

ZAPISZ SIĘ

Kontakt

Adres

Kamińskiego 21, Łódź, Polska

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30
(w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień Rektorat Uczelni jest w soboty nieczynny)