Czas trwania studiów3 lata / 6 semestrów

Forma studiówstacjonarnie lub hybrydowo

Uzyskany dyplomlicencjata

Opis specjalności

Celem studiów na kierunku Pedagogika, w ramach specjalności Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna jest dostarczenie studentom pogłębionej wiedzy i kompleksowych kompetencji merytorycznych i metodycznych niezbędnych do prowadzenia zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki społecznej szczególnie wobec dzieci młodzieży i dorosłych poza system oświaty.

W toku kształcenia w ramach specjalności, student nabywa kompetencje pozwalające na sprawny kontakt interpersonalny a tym samym podejmowanie efektywnych działań w obszarze kształtowania rozwijania wiedzy, postawy i nawyków dbałości o zdrowie własne i innych oraz umiejętności współtworzenia zdrowego środowiska.

Program specjalności obejmuje kształtowanie wiedzy z zakresu holistycznego modelu zdrowia (zdrowia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, społecznego, duchowego i seksualnego), edukacji zdrowotnej jako procesu trwającego prze całe życie i dotyczącego wszystkich ludzi, a także umiejętności i kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania postaw prozdrowotnych w poszczególnych obszarach (zdrowe żywienie, aktywność fizyczna, umiejętności psychospołecznych, profilaktyka) i środowiskach, propagowania zdrowego stylu życia i efektywnej realizacji zadań w obszarze promocji zdrowia. Absolwent jest przygotowany do efektywnej realizacji prozdrowotnych przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych w społeczności lokalnej, środowisku pracy, środowisku nauczania i wychowania, zakładach opieki zdrowotnej oraz placówkach opieki społecznej.

Absolwenci specjalności posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.

Jabłko na stosie książek

Kwalifikacje i kariera

Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i jest przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej i szeroko rozumianej profilaktyki (specjalność nie nadaje uprawnień do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania fizycznego)

Absolwenci specjalności dzięki zdobytej wiedzy i kwalifikacjom mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • strukturach odpowiedzialnych za politykę zdrowia publicznego na szczeblu krajowym i samorządowym (placówki opieki zdrowotnej, jednostki samorządu terytorialnego, stacje sanitarno-epidemiologiczne)
  • organizacjach zaangażowanych w realizację założeń państwowej i światowej polityki zdrowotnej,
  • mediach tradycyjnych i social mediach w roli eksperta,
  • fundacjach i stowarzyszeniach promujących zdrowy styl życia,
  • samodzielnie zaprojektowanych miejscach pracy, będących odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy i bieżące potrzeby społeczne.
Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij prosty formularz i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informacje co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

ZAPISZ SIĘ

Kontakt

Adres

Kamińskiego 21, 90-229 Łódź, Polska

Telefon

(42) 232 74 99

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30