Czas trwania specjalizacji2 lata / 4 semestry

Forma studiówstacjonarnie lub hybrydowo

Uzyskany dyplommagistra

Opis specjalności

Specjalność Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym przeznaczona jest dla pracowników administracji publicznej (państwowej i samorządowej), pracowników resoru obrony, pracowników służb mundurowych, specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, pracowników administracji państwowej oraz członków organizacji międzynarodowych oraz osób, które dopiero planują swoja karierę w służbach i organizacjach o ponadkrajowej skali działalności. 

Zakres tematyczny specjalności został opracowany z myślą o pracownikach służb i instytucji zajmujących się problemami międzynarodowego bezpieczeństwa, w tym zagadnieniami związanymi z przeciwdziałaniem i reagowaniem na zagrożenia terrorystyczne. Studenci zdobędą wiedzę z obszaru pokojowego regulowania sporów międzypaństwowych, zarządzania kryzysowego w skali globalnej oraz rozpoznawania obszarów kryzysowych we współczesnym świecie. Nauczą się identyfikować i definiować zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Dowiedzą się, jak analizować współczesne formy terroryzmu i mechanizmy stosowane przez organizacje terrorystyczne, by we właściwy sposób reagować na zagrożenia z nimi związane. Zdobędą wiedzę o zasadach przeprowadzania akcji międzynarodowych, których celem jest zapobieganie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi.

Warunkiem wstępnym przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dokumentu z nim równoważnego.

Kwalifikacje i kariera

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w:

  • Strukturach administracji publicznej
  • Instytucjach zajmujących się analizą zagrożeń i zagadnień związanych z bezpieczeństwem
  • Policji
  • Straży Granicznej
  • Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • Agencji Wywiadu
  • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
  • Służbie Wywiadu Wojskowego
Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij prosty formularz i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informacje co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

ZAPISZ SIĘ

Adres

Kamińskiego 21, 90-229 Łódź, Polska

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30
(w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień Rektorat Uczelni jest w soboty nieczynny)