SIEĆ PARTNERSKA – studia bliżej Ciebie

Uczelnia Nauk Społecznych, przy realizacji studiów podyplomowych, współpracuje z wieloma instytucjami Partnerskimi, korzystając z ich wiedzy i wieloletniego doświadczenia w zakresie kształcenia. Współpraca obejmuje konsultacje programu kształcenia przez interesariuszy zewnętrznych, opiniowanie rozwiązań w obszarze praktyk studenckich, jak również angażowanie specjalistów praktyków przy współrealizacji procesu kształcenia.

Ośrodek Doradztwa i Usług Oświatowych Edukacja 2001
strona www: www.edukacja2001.pl
e-mail: info@edukacja2001.pl
Telefon: 48 307 09 50, 507 102 265, 602 673 781
Adres: ul. Żeromskiego 65 pok. 202 (I piętro), 26-600 Radom

 

O nas

Jesteśmy placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym oraz instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
Miło nam poinformować, że jesienią bieżącego roku będziemy obchodzili 20 – te urodziny naszej działalności. W tym okresie blisko 3 tysiące nauczycieli uzyskało dodatkowe kwalifikacje do pracy w szkole między innymi w zakresie: bibliotekoznawstwa, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, zarządzania oświatą, sztuki. Ponad 20 tysięcy klientów ukończyło różne formy doskonalenia ogólnego i zawodowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, turystyki, wypoczynku i wielu innych.
Zadania te realizujemy profesjonalnie i efektywnie, czego potwierdzeniem są wysokie noty uzyskane w wyniku ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Ocena ta oraz zadowolenie Klientów zachęciły nas do kolejnych wyzwań edukacyjnych. By jeszcze lepiej sprostać Państwa oczekiwaniom i potrzebom, podpisaliśmy partnerską umowę z Uczelnią Nauk Społecznych celem organizacji studiów podyplomowych.
Dokładamy wszelkich starań, by wszyscy nasi Klienci mieli poczucie satysfakcji z dokonanych wyborów i uzyskanych wyników.

Zapraszamy i życzymy powodzenia.
Dyrektor i zespół pracowników ODiUO Edukacja 2001

 

Nasza oferta

 • Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Realizujemy szkolenia dla rad pedagogicznych o tematyce określonej przez szkołę/placówkę.
 • Studia podyplomowe
  • Oligofrenopedagogika
  • Integracja Sensoryczna
  • Executive MBA
 • Kursy i szkolenia
  Kwalifikacyjne i doskonalące

  • Wychowawca kolonijny
  • Inspektor BHP
 • Doradztwo finansowe
  Dla klientów indywidualnych i biznesowych

Skontaktuj się z nami

Pracujemy w godzinach
Pn – Pt 10.00 – 18.00

NAPISZ DO NAS

Firma Szkoleniowo-Usługowa Elżbieta Sobiech
strona www: www.es-edukacja.pl
e-mail: podyplomowebrodnica@es-edukacja.pl
Telefon: 516 394 490
Adres: ul. 3 Maja 2, 87-300 Brodnica

NAPISZ DO NAS

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych
strona www: www.pcud.edu.pl
e-mail: biuro@pcud.edu.pl
Telefon: (17) 740 21 31, 696 429 799, 696 429 796
Adres: ul. Rymanowska 15a, 35-083 Rzeszów

 

O nas

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych powstało z inicjatywy środowisk naukowych kilku ośrodków, którym leży na sercu dobre przygotowanie kadry pedagogicznej w zakresie pedagogiki specjalnej.
Stworzone zostało dzięki mocnemu zaangażowaniu grupy, która swoje doświadczenie w organizacji szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych zdobywała w byłym Centrum Usług Dydaktycznych „ART-MAR” w Rzeszowie. Długoletnie doświadczenie właściciela dr Artura Woźny, a zarazem Dyrektora placówki pozwala na przedstawienie z całą odpowiedzialnością bogatej oferty dydaktycznej. W celu sprostania Państwa oczekiwaniom w naszej placówce będziemy prowadzić badanie potrzeb w zakresie doskonalenia poziomu umiejętności nauczycieli na Podkarpaciu. Raport z owych badań pozwoli na przedstawienie wzbogaconej oferty na, którą jest realne zapotrzebowanie. Owocna współpraca ze środowiskiem nauczycielskim pozwoli na zwiększenie poziomu doskonalenia szkolnictwa.

NAPISZ DO NAS

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EDULABOR
strona www: www.edulabor.pl
e-mail: biuro@edulabor.pl
Telefon: (+48) 884 042 828; (+48) 501 647 336
Adres: 62-800 Kalisz, ul. Skalmierzycka 10, lok. 8

NAPISZ DO NAS

Galicyjska Fundacja ,,Wsparcie Integracja Rozwój’’
strona www: www.godn.krakow.pl
e-mail: godn@gce.krakow.pl
Telefon: (12)6370904, (12) 6384792, 884-975-754, 516 011 002
Adres: ul. Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków

NAPISZ DO NAS

Niepubliczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
strona www: www.nkjo.sanok.pl
e-mail: nkjo.sanok@interia.pl
Telefon: (13) 46 488 45, fax. (13) 46 488 45, 600 278 757
Adres: ul. Głogowa 1, 38-500 Sanok

NAPISZ DO NAS

CSP – EDUSFERA Sp. z o.o.
strona www: www.edusfera.edu.pl
e-mail: biuro@edusfera.edu.pl
Telefon: 537 172 724
Adres: ul. Solicka 19 lok. 2, 58-310 Szczawno Zdrój
Numer konta dla wpłat: Uczelnia Nauk Społecznych, PKO Bank Polski 25 1020 3408 0000 4102 0430 2220

 

O nas

CSP EDUSFERA SP. z o. o. organizuje we współpracy z Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi studia podyplomowe w wersji elearningowej. Wykładowcy przygotowują i udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje kiedy zapozna się z materiałami, rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy. Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.

NAPISZ DO NAS

Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała
strona www: www.annaszywala.pl
e-mail: biuro@annaszywala.pl
Telefon: (74) 857 72 83, tel/fax: (74) 852 24 73
Adres: ul. Łukasińskiego 2/3, 58-100 Świdnica

 

O nas

Od 2001 roku działamy jako: Placówka Kształcenia Ustawicznego i Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

 • blisko 70 tysięcy uczestników szkoleń doskonaliło swoje kompetencje zawodowe
 • ponad 8 tysięcy osób uzyskało nowe kwalifikacje zawodowe
 • we współpracy z wyższymi uczelniami zorganizowaliśmy 63 kierunki studiów podyplomowych
 • blisko 2 tysiące beneficjentów otrzymało wsparcie dzięki realizacji projektów dofinansowanych z UE
 • realizujemy projekty unijne: szkoleniowe, inwestycyjne, badawcze, doradcze
 • organizujemy międzynarodowe wizyty studyjne i konferencje, promujące uczenie się przez całe życie
 • prowadzimy doradztwo personalne, zawodowe, prawne, w zakresie zamówień publicznych i usług medycznych; doradztwo unijne, coaching dla firm i indywidualny

NAPISZ DO NAS

IDKP Edukacja
Kontakt: dr inż. Ewa Krzywańska
strona www: www.idkp.edu.pl
e-mail: edukacja@idkp.edu.pl
wysyłając e-mail, proszę koniecznie podać numer telefonu kontaktowego do siebie!
Telefon: 601 151 389, 506 942 234 (czynne w godz. 11:00 – 16:00)
Adres: ul. Urbanistów 3 (w Zespole Szkół nr 26), 02-397 Warszawa

 

O nas

Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych „EDUKACJA” istnieje od roku 2003. Jest  niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli działająca na podstawie Rozporządzenia MEN z 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz 1537 z późn. zmianami) i wpisu do Rejestru Marszałka Województwa Mazowieckiego. Instytut posiada prawo prowadzenia działaności na terenie całego kraju.

Nasza firma szkoleniowa jest zarejestrowana także w Wojewódzkim Urzędzie Pracy – wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Nr ewidencyjny: 2.14/00331/2006.

Celem placówki jest: dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli i osób podejmujących pracę pedagogiczną, badanie potrzeb i oczekiwań w zakresie rozwoju zawodowego nauczycieli, planowanie i organizowanie efektywnej współpracy z nauczycielami, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry zarządzającej i nauczycieli oraz wspieranie ich awansu zawodowego. Działania placówki podejmowane są na polu organizacji i realizacji szkoleń, warsztatów i kursów z zakresu obejmującego obszar nauczania, wychowania, patologii społecznej profilaktyki i szeroko pojętego rozwoju kompetencyjności nauczyciela.

 

Nasza oferta

Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych realizuje swoje cele (określone w „Zadaniach statutowych Instytutu”) poprzez:

 • Prowadzenie działalności edukacyjnej:
  kursy kwalifikacyjne i doskonalące
  wykłady
  seminaria i konferencje naukowe
  konsultacje
  inne formy edukacji
 • Organizowanie odczytów naukowych i popularyzacyjnych, pokazów filmowych wspomaganych zastosowaniem różnego typu środków audiowizualnych i technik informatycznych
 • Prowadzenie działalności wydawniczej z zakresu edukacji i nauki
 • Współpracę z innymi instytucjami oświatowymi (wymiana doświadczeń, współpraca w organizowaniu kursów i szkoleń, wymiana kadry prowadzącej zajęcia szkoleniowe).

Opracowujemy także programy szkoleń na indywidualne zlecenia.

Oferta placówki wynika z diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli i nowych problemów, jakie pojawiają się na polu edukacji. Nauczycielom korzystającym z naszych szkoleń oferujemy wysoki poziom przygotowania merytorycznego edukatorów, ciekawe zajęcia i propozycje rozwiązań praktycznych, zorientowane na rozwój ich kompetencji zawodowych.

NAPISZ DO NAS

Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny EDU-JETTER
strona www: www.noeedujetter.pl
e-mail: ezj@noeedujetter.pl
Telefon: (54) 232 37 07, 660 887 300, 662 923 513
Adres: ul. Celulozowa 5, 87-800 Włocławek

NAPISZ DO NAS

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa „NOWE PERSPEKTYWY”
strona www:www.noweperspektywy.pl
e-mail: biuro@noweperspektywy.pl
Telefon: (32) 777 22 02, 501 453 559
Adres: ul. Wolności 345, 41-800 Zabrze

 

O nas

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa Nowe Perspektywy z powodzeniem działa na polskim rynku od 2000 roku. Jest Placówką Kształcenia Ustawicznego znajdującą się we wpisie do Ewidencji Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych w Zabrzu pod numerem V-78/2010.

Posiada certyfikat WIARYGODNEJ FIRMY.

Współpracuje z uczelniami, dużymi i średnimi firmami szkoleniowymi, usługowymi i produkcyjnymi. Od 2001 roku uczestniczy w realizacji szkoleniowych projektów unijnych. Zatrudnia znakomitych wykładowców praktyków z doświadczeniem akademickim.

Siedziba Firmy mieści się w Zabrzu przy ulicy Wolności 345.

Czym się kierujemy, jakie mamy cele?

Zadam Ci pytanie

Czy widziałeś/widziałaś ile ofert pojawia się, gdy w wyszukiwarce internetowej wpiszesz wyraz „Studia”, „Studia Podyplomowe”, „Kursy i szkolenia”?

Domyślam się, że masz tak jak i ja problem z wyborem.

W dobie niżu demograficznego (to dla nauczycieli, ale nie tylko), dużego bezrobocia nie ma miejsca dla „DRUGICH”!!!

Wygrywają:

 • Mądry sposób nauczania i pomagania dzieciom, uczniom, młodzieży
 • Najwyższe kompetencje psychospołeczne
 • Wiedza nabywana w drodze praktycznych studiów (czas na wysłuchiwanie teorii w zakurzonych salach wykładowych już minął!)

MY mamy doświadczenie, znamy sposób, aby To osiągnąć. Bądź :

 • SUPER NAUCZYCIELEM dla swoich uczniów
 • SUPER PRACOWNIKIEM I WSPÓŁPRACOWNIKIEM dla osób, z którymi dążysz do wytyczonego celu
 • SUPER CZŁOWIEKIEM o fundamentalnych wartościach

Pomożemy Ci w tym przedsięwzięciu, bo zrobiliśmy to już dla setek uczestników naszych kursów, szkoleń i studiów. To nasze cele, po to jesteśmy.

PAMIĘTAJ!

MĄDRZE JEST BYĆ ZAPOBIEGLIWYM. DOKONAJ SŁUSZNEGO WYBORU
Z poważaniem,
Ilona Duda-dyrektor

 

NAPISZ DO NAS