SIEĆ PARTNERSKA – studia bliżej Ciebie

Uczelnia Nauk Społecznych, przy realizacji studiów podyplomowych, współpracuje z wieloma instytucjami Partnerskimi, korzystając z ich wiedzy i wieloletniego doświadczenia w zakresie kształcenia. Współpraca obejmuje konsultacje programu kształcenia przez interesariuszy zewnętrznych, opiniowanie rozwiązań w obszarze praktyk studenckich, jak również angażowanie specjalistów praktyków przy współrealizacji procesu kształcenia.

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EDULABOR
strona www: www.edulabor.pl
e-mail: biuro@edulabor.pl
Telefon: (+48) 884 042 828; (+48) 501 647 336
Adres: 62-800 Kalisz, ul. Skalmierzycka 10, lok. 8

NAPISZ DO NAS

Galicyjska Fundacja ,,Wsparcie Integracja Rozwój’’
strona www: www.godn.krakow.pl
e-mail: godn@gce.krakow.pl
Telefon: (12)6370904, (12) 6384792, 884-975-754, 516 011 002
Adres: ul. Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków

Galicyjska Fundacja ,,Wsparcie, Integracja, Rozwój’’ jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem: 2.12/00126/2008. Fundacja istnieje od 2006 roku i jest obecnie liczącą się w Małopolsce placówką, mającą w dorobku ponad 7700 przeszkolonych osób.

Specjalizacją naszej Fundacji jest organizacja studiów podyplomowych nadających kwalifikacje dla nauczycieli, realizowanych w partnerstwie z Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi.

Posiadamy w pełni wyposażoną bazę lokalową oraz wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w formie zdalnej.

Szczegóły naszej oferty znajdą Państwo w zakładce: studia podyplomowe.

Dodatkowym filarem naszej działalności jest prowadzenie kursów i szkoleń, które świetnie uzupełniają zdobyte w ramach studiów podyplomowych kompetencje, zwłaszcza w obszarze pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia. Zapraszamy na nasze flagowe szkolenia:

 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Terapia ręki. Kurs kwalifikacyjny I i II stopnia

oraz nowość:

 • Koordynator dostępności w placówce oświatowej

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami i pozostałą ofertą naszych kursów w zakładce: kursy i szkolenia.

Kolejnym obszarem naszej działalności jest organizacja w całej Polsce szkoleń i wyjazdów dla instytucji publicznych w ramach procedur przetargowych, do których zapraszamy kadrę pedagogów, psychologów i innych specjalistów, na bieżąco poszerzając naszą bazę o współpracę z nowymi osobami.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu mailowego: godn@gce.krakow.pl

NAPISZ DO NAS

Ośrodek Doradztwa i Usług Oświatowych Edukacja 2001
strona www: www.edukacja2001.pl
e-mail: info@edukacja2001.pl
Telefon: 48 307 09 50, 507 102 265, 602 673 781
Adres: ul. Żeromskiego 65 pok. 202 (I piętro), 26-600 Radom

 

O nas

Jesteśmy placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym oraz instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
Miło nam poinformować, że jesienią bieżącego roku będziemy obchodzili 20 – te urodziny naszej działalności. W tym okresie blisko 3 tysiące nauczycieli uzyskało dodatkowe kwalifikacje do pracy w szkole między innymi w zakresie: bibliotekoznawstwa, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, zarządzania oświatą, sztuki. Ponad 20 tysięcy klientów ukończyło różne formy doskonalenia ogólnego i zawodowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, turystyki, wypoczynku i wielu innych.
Zadania te realizujemy profesjonalnie i efektywnie, czego potwierdzeniem są wysokie noty uzyskane w wyniku ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Ocena ta oraz zadowolenie Klientów zachęciły nas do kolejnych wyzwań edukacyjnych. By jeszcze lepiej sprostać Państwa oczekiwaniom i potrzebom, podpisaliśmy partnerską umowę z Uczelnią Nauk Społecznych celem organizacji studiów podyplomowych.
Dokładamy wszelkich starań, by wszyscy nasi Klienci mieli poczucie satysfakcji z dokonanych wyborów i uzyskanych wyników.

Zapraszamy i życzymy powodzenia.
Dyrektor i zespół pracowników ODiUO Edukacja 2001

 

Nasza oferta

 • Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Realizujemy szkolenia dla rad pedagogicznych o tematyce określonej przez szkołę/placówkę.
 • Studia podyplomowe
  • Oligofrenopedagogika
  • Integracja Sensoryczna
  • Executive MBA
 • Kursy i szkolenia
  Kwalifikacyjne i doskonalące

  • Wychowawca kolonijny
  • Inspektor BHP
 • Doradztwo finansowe
  Dla klientów indywidualnych i biznesowych

Skontaktuj się z nami

Pracujemy w godzinach
Pn – Pt 10.00 – 18.00

NAPISZ DO NAS

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych
strona www: www.pcud.edu.pl
e-mail: biuro@pcud.edu.pl
Telefon: (17) 740 21 31, 696 429 799, 696 429 796
Adres: ul. Rymanowska 15a, 35-083 Rzeszów

 

O nas

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych powstało z inicjatywy środowisk naukowych kilku ośrodków, którym leży na sercu dobre przygotowanie kadry pedagogicznej w zakresie pedagogiki specjalnej.
Stworzone zostało dzięki mocnemu zaangażowaniu grupy, która swoje doświadczenie w organizacji szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych zdobywała w byłym Centrum Usług Dydaktycznych „ART-MAR” w Rzeszowie. Długoletnie doświadczenie właściciela dr Artura Woźny, a zarazem Dyrektora placówki pozwala na przedstawienie z całą odpowiedzialnością bogatej oferty dydaktycznej. W celu sprostania Państwa oczekiwaniom w naszej placówce będziemy prowadzić badanie potrzeb w zakresie doskonalenia poziomu umiejętności nauczycieli na Podkarpaciu. Raport z owych badań pozwoli na przedstawienie wzbogaconej oferty na, którą jest realne zapotrzebowanie. Owocna współpraca ze środowiskiem nauczycielskim pozwoli na zwiększenie poziomu doskonalenia szkolnictwa.

NAPISZ DO NAS

Niepubliczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
strona www: www.nkjo.sanok.pl
e-mail: nkjo.sanok@interia.pl
Telefon: (13) 46 488 45, fax. (13) 46 488 45, 600 278 757
Adres: ul. Głogowa 1, 38-500 Sanok

NAPISZ DO NAS

CSP – EDUSFERA Sp. z o.o.
strona www: www.edusfera.edu.pl
e-mail: biuro@edusfera.edu.pl
Telefon: 537 172 724
Adres: ul. Solicka 19 lok. 2, 58-310 Szczawno Zdrój
Numer konta dla wpłat: Uczelnia Nauk Społecznych, PKO Bank Polski 25 1020 3408 0000 4102 0430 2220

 

O nas

CSP EDUSFERA SP. z o. o. organizuje we współpracy z Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi studia podyplomowe w wersji elearningowej. Wykładowcy przygotowują i udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje kiedy zapozna się z materiałami, rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy. Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.

NAPISZ DO NAS

Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała
strona www: www.annaszywala.pl
e-mail: biuro@annaszywala.pl
Telefon: (74) 857 72 83, tel/fax: (74) 852 24 73
Adres: ul. Łukasińskiego 2/3, 58-100 Świdnica

 

O nas

Od 2001 roku działamy jako: Placówka Kształcenia Ustawicznego i Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

 • blisko 70 tysięcy uczestników szkoleń doskonaliło swoje kompetencje zawodowe
 • ponad 8 tysięcy osób uzyskało nowe kwalifikacje zawodowe
 • we współpracy z wyższymi uczelniami zorganizowaliśmy 63 kierunki studiów podyplomowych
 • blisko 2 tysiące beneficjentów otrzymało wsparcie dzięki realizacji projektów dofinansowanych z UE
 • realizujemy projekty unijne: szkoleniowe, inwestycyjne, badawcze, doradcze
 • organizujemy międzynarodowe wizyty studyjne i konferencje, promujące uczenie się przez całe życie
 • prowadzimy doradztwo personalne, zawodowe, prawne, w zakresie zamówień publicznych i usług medycznych; doradztwo unijne, coaching dla firm i indywidualny

NAPISZ DO NAS

IDKP Edukacja
Kontakt: dr inż. Ewa Krzywańska
strona www: www.idkp.edu.pl
e-mail: edukacja@idkp.edu.pl
wysyłając e-mail, proszę koniecznie podać numer telefonu kontaktowego do siebie!
Telefon: 601 151 389, 506 942 234 (czynne w godz. 11:00 – 16:00)
Adres: ul. Urbanistów 3 (w Zespole Szkół nr 26), 02-397 Warszawa

 

O nas

Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych „EDUKACJA” istnieje od roku 2003. Jest  niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli działająca na podstawie Rozporządzenia MEN z 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz 1537 z późn. zmianami) i wpisu do Rejestru Marszałka Województwa Mazowieckiego. Instytut posiada prawo prowadzenia działaności na terenie całego kraju.

Nasza firma szkoleniowa jest zarejestrowana także w Wojewódzkim Urzędzie Pracy – wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Nr ewidencyjny: 2.14/00331/2006.

Celem placówki jest: dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli i osób podejmujących pracę pedagogiczną, badanie potrzeb i oczekiwań w zakresie rozwoju zawodowego nauczycieli, planowanie i organizowanie efektywnej współpracy z nauczycielami, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry zarządzającej i nauczycieli oraz wspieranie ich awansu zawodowego. Działania placówki podejmowane są na polu organizacji i realizacji szkoleń, warsztatów i kursów z zakresu obejmującego obszar nauczania, wychowania, patologii społecznej profilaktyki i szeroko pojętego rozwoju kompetencyjności nauczyciela.

 

Nasza oferta

Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych realizuje swoje cele (określone w „Zadaniach statutowych Instytutu”) poprzez:

 • Prowadzenie działalności edukacyjnej:
  kursy kwalifikacyjne i doskonalące
  wykłady
  seminaria i konferencje naukowe
  konsultacje
  inne formy edukacji
 • Organizowanie odczytów naukowych i popularyzacyjnych, pokazów filmowych wspomaganych zastosowaniem różnego typu środków audiowizualnych i technik informatycznych
 • Prowadzenie działalności wydawniczej z zakresu edukacji i nauki
 • Współpracę z innymi instytucjami oświatowymi (wymiana doświadczeń, współpraca w organizowaniu kursów i szkoleń, wymiana kadry prowadzącej zajęcia szkoleniowe).

Opracowujemy także programy szkoleń na indywidualne zlecenia.

Oferta placówki wynika z diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli i nowych problemów, jakie pojawiają się na polu edukacji. Nauczycielom korzystającym z naszych szkoleń oferujemy wysoki poziom przygotowania merytorycznego edukatorów, ciekawe zajęcia i propozycje rozwiązań praktycznych, zorientowane na rozwój ich kompetencji zawodowych.

NAPISZ DO NAS

Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny EDU-JETTER
strona www: www.noeedujetter.pl
e-mail: ezj@noeedujetter.pl
Telefon: (54) 232 37 07, 660 887 300, 662 923 513
Adres: ul. Celulozowa 5, 87-800 Włocławek

NAPISZ DO NAS

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa „NOWE PERSPEKTYWY”
strona www:www.noweperspektywy.pl
e-mail: biuro@noweperspektywy.pl
Telefon: (32) 777 22 02, 501 453 559
Adres: ul. Wolności 345, 41-800 Zabrze

 

O nas

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa Nowe Perspektywy z powodzeniem działa na polskim rynku od 2000 roku. Jest Placówką Kształcenia Ustawicznego znajdującą się we wpisie do Ewidencji Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych w Zabrzu pod numerem V-78/2010.

Posiada certyfikat WIARYGODNEJ FIRMY.

Współpracuje z uczelniami, dużymi i średnimi firmami szkoleniowymi, usługowymi i produkcyjnymi. Od 2001 roku uczestniczy w realizacji szkoleniowych projektów unijnych. Zatrudnia znakomitych wykładowców praktyków z doświadczeniem akademickim.

Siedziba Firmy mieści się w Zabrzu przy ulicy Wolności 345.

Czym się kierujemy, jakie mamy cele?

Zadam Ci pytanie

Czy widziałeś/widziałaś ile ofert pojawia się, gdy w wyszukiwarce internetowej wpiszesz wyraz „Studia”, „Studia Podyplomowe”, „Kursy i szkolenia”?

Domyślam się, że masz tak jak i ja problem z wyborem.

W dobie niżu demograficznego (to dla nauczycieli, ale nie tylko), dużego bezrobocia nie ma miejsca dla „DRUGICH”!!!

Wygrywają:

 • Mądry sposób nauczania i pomagania dzieciom, uczniom, młodzieży
 • Najwyższe kompetencje psychospołeczne
 • Wiedza nabywana w drodze praktycznych studiów (czas na wysłuchiwanie teorii w zakurzonych salach wykładowych już minął!)

MY mamy doświadczenie, znamy sposób, aby To osiągnąć. Bądź :

 • SUPER NAUCZYCIELEM dla swoich uczniów
 • SUPER PRACOWNIKIEM I WSPÓŁPRACOWNIKIEM dla osób, z którymi dążysz do wytyczonego celu
 • SUPER CZŁOWIEKIEM o fundamentalnych wartościach

Pomożemy Ci w tym przedsięwzięciu, bo zrobiliśmy to już dla setek uczestników naszych kursów, szkoleń i studiów. To nasze cele, po to jesteśmy.

PAMIĘTAJ!

MĄDRZE JEST BYĆ ZAPOBIEGLIWYM. DOKONAJ SŁUSZNEGO WYBORU
Z poważaniem,
Ilona Duda-dyrektor

 

NAPISZ DO NAS