Czas trwania specjalizacji2 lata / 4 semestry

Forma studiówstacjonarnie lub hybrydowo

Uzyskany dyplommagistra

Opis specjalności

Specjalność Zarządzanie kryzysowe koncentruje się na działalności organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, czy reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. 

Specjalność przygotowuje studentów do podejmowania kompleksowych i zintegrowanych działań w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym. Absolwenci przygotowani są do sprawnego i skutecznego zarządzania kadrami w sytuacjach kryzysowych, w których wymagana jest współpraca pomiędzy wszystkimi szczeblami administracji publicznej oraz podmiotami spoza tego obszaru.

Warunkiem wstępnym przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dokumentu z nim równoważnego.

Żólnierz prezentujący mapę świata na dużym ekranie

Kwalifikacje i kariera

Studenci zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z uwzględnieniem potrzeb wynikających z zasad reformy oświatowej i regionalnej polityki edukacyjnej oraz poznają metody organizacji i kierowania pracą placówek oświatowych i instytucji przewidzianych w systemie oświatowo-wychowawczym. Ukończenie studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij prosty formularz i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku

Po jego wypełnieniu prześlemy informacje co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

ZAPISZ SIĘ

Kontakt

Adres

Kamińskiego 21, 90-229 Łódź, Polska

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30