Czas trwania studiów2 semestry

Forma studiówstacjonarna lub hybrydowa

Opłaty całkowite3900 zł

Charakter studiów

Studia mają charakter doskonalący, umożliwiający zdobycie wiedzy dotyczącej kryzysów i kompetencji w obszarze interwencji kryzysowej oraz zapobiegania kryzysom.

Adresaci studiów

Program przygotowany jest z myślą o absolwentach takich kierunków jak:

 • psychologia,
 • pedagogika,
 • resocjalizacja,
 • socjologia,
 • prawo,
 • bezpieczeństwo narodowe,

ale także dedykowany jest wszystkim zainteresowanych problematyką udzielania skutecznej pomocy psychologicznej i interwencji w sytuacji kryzysowej.

Co zyskujesz

Absolwenci kierunku Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej dysponują wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami pozwalającymi na efektywną działalność w przestrzeni wsparcia psychologicznego i interwencji w sytuacji kryzysu.

Odbierają profesjonalne przygotowanie do prowadzenia wczesnej interwencji i diagnozy osób dotkniętych kryzysami o zróżnicowanej etiopatogenezie i symptomatologii.

Studia przygotowują do pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, zakładach karnych, zakładach poprawczych, policji, służbie więziennej czy domach pomocy społecznej oraz wszystkich ośrodkach i instytucjach zaangażowanych w udzielanie interwencji i pomocy poszkodowanym i potrzebującym wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające posiadane kompetencje.

Wysokość opłaty za kształcenie wynosi, w zależności od wyboru słuchacza:

 • w 1 racie stanowiącej całość opłaty za studia 3900 zł
 • w 2 równych ratach za każdy semestr studiów 1950 zł x2
 • w 10 równych ratach za każdy miesiąc studiów 390 zł x10

Należy do nich doliczyć:

 • opłatę rekrutacyjną w wysokości 80 zł przed podpisaniem umowy
 • opłatę za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w wysokości 30 zł

Kandydaci wnoszą opłatę przed podpisaniem umowy, na rachunek bankowy:

78 1020 3352 0000 1702 0205 7842

Uczelnia Nauk Społecznych
Kamińskiego 21
90-229 Łódź

z dopiskiem „Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS”

Opłata obejmuje koszt związany z przygotowaniem i wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku, w sprawie dokumentacji przebiegu studiów). Opłata pobierana jest jednorazowo w momencie odbioru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Semestr letni – czas trwania na potrzeby rozliczeń administracyjnych
01.03.2024 – 30.09.2024

Ważne daty

oddo
zajęcia dydaktyczne02.03.202430.06.2024
sesja egzaminacyjna01.06.202430.06.2024
sesja poprawkowa14.09.202430.09.2024
Termin złożenia dokumentów potwierdzających zaliczenie semestru letniego15.10.2024

Jak się zapisać?

Wykaz wymaganych dokumentów oraz opis procedury rekrutacyjnej znajdziesz w zakładce Dokumenty rekrutacyjne

Sprawdź
Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się!

Jeżeli nie chcesz sam rozpoczynać procesu rekrutacji, tylko wolisz aby UNS przysłał Ci dokumenty do wypełnienia i poprowadził przez proces zapisu na studia, to wypełnij formularz rejestracyjny

Wypełnienie formularza pozwala też zarezerwować sobie miejsce w przypadku dużej liczby kandydatów.

ZAPISZ SIĘ

Biuro rekrutacyjne

Biuro Rekrutacyjne UNS wspomaga kandydatów w procesie rekrutacji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania chętnie na nie odpowiemy.

Adres

Kamińskiego 21, 90-229 Łódź, Polska

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30