Czas trwania studiów2 semestry

Forma studiówstacjonarna lub hybrydowa

Opłaty całkowite3900 zł

Charakter studiów

Studia mają charakter doskonalący, umożliwiający zdobycie wiedzy dotyczącej kryzysów i kompetencji w obszarze interwencji kryzysowej oraz zapobiegania kryzysom.

Adresaci studiów

Program przygotowany jest z myślą o absolwentach takich kierunków jak:

 • psychologia,
 • pedagogika,
 • resocjalizacja,
 • socjologia,
 • prawo,
 • bezpieczeństwo narodowe,

ale także dedykowany jest wszystkim zainteresowanych problematyką udzielania skutecznej pomocy psychologicznej i interwencji w sytuacji kryzysowej.

Co zyskujesz

Absolwenci kierunku Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej dysponują wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami pozwalającymi na efektywną działalność w przestrzeni wsparcia psychologicznego i interwencji w sytuacji kryzysu.

Odbierają profesjonalne przygotowanie do prowadzenia wczesnej interwencji i diagnozy osób dotkniętych kryzysami o zróżnicowanej etiopatogenezie i symptomatologii.

Studia przygotowują do pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, zakładach karnych, zakładach poprawczych, policji, służbie więziennej czy domach pomocy społecznej oraz wszystkich ośrodkach i instytucjach zaangażowanych w udzielanie interwencji i pomocy poszkodowanym i potrzebującym wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające posiadane kompetencje.

Wysokość opłaty za kształcenie wynosi, w zależności od wyboru słuchacza:

 • w 1 racie stanowiącej całość opłaty za studia 3900 zł
 • w 2 równych ratach za każdy semestr studiów 1950 zł x2
 • w 10 równych ratach za każdy miesiąc studiów 390 zł x10

Należy do nich doliczyć:

 • opłatę rekrutacyjną w wysokości 80 zł przed podpisaniem umowy
 • opłatę za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w wysokości 30 zł

Kandydaci wnoszą opłatę przed podpisaniem umowy, na rachunek bankowy:

78 1020 3352 0000 1702 0205 7842

Uczelnia Nauk Społecznych
Kamińskiego 21
90-229 Łódź

z dopiskiem „Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS”

Opłata obejmuje koszt związany z przygotowaniem i wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku, w sprawie dokumentacji przebiegu studiów). Opłata pobierana jest jednorazowo w momencie odbioru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Semestr zimowy – czas trwania na potrzeby rozliczeń administracyjnych
01.10.2022 – 28.02.2023

Ważne daty

oddo
zajęcia dydaktyczne01.10.202229.01.2023
sesja egzaminacyjna14.01.202312.02.2023
przerwa międzysemestralna20.02.202328.02.2023
sesja poprawkowa13.02.202319.02.2023
przerwa świąteczna23.12.202206.01.2023
Termin złożenia dokumentów potwierdzających zaliczenie semestru zimowego15.03.2023

Jak się zapisać?

Wykaz wymaganych dokumentów oraz opis procedury rekrutacyjnej znajdziesz w zakładce Dokumenty rekrutacyjne

Sprawdź
Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się!

Jeżeli nie chcesz sam rozpoczynać procesu rekrutacji, tylko wolisz aby UNS przysłał Ci dokumenty do wypełnienia i poprowadził przez proces zapisu na studia, to wypełnij formularz rejestracyjny

Wypełnienie formularza pozwala też zarezerwować sobie miejsce w przypadku dużej liczby kandydatów.

ZAPISZ SIĘ

Biuro rekrutacyjne

Biuro Rekrutacyjne UNS wspomaga kandydatów w procesie rekrutacji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania chętnie na nie odpowiemy.

Adres

Kamińskiego 21, 90-229 Łódź, Polska

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30