Czas trwania studiów1,5 roku / 3 semestry

Forma studiówstacjonarnie lub hybrydowo

Uzyskany dyplommagistra

Opis specjalności

Specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem ma na celu przekazanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, w strukturach administracji rządowej i samorządowej oraz w służbach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów życia społeczno-gospodarczego. W ramach specjalności studenci zapoznają się z całokształtem zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i obywateli oraz systemami zarządzania kryzysowego. Ponadto przekazana zostanie im wiedza dotycząca zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Program studiów ma specjalistyczny i nowoczesny charakter: uwzględnia zarówno najnowszy dorobek badań nad bezpieczeństwem narodowym, jak i trendy rozwojowe oraz zmiany zachodzące w środowisku bezpieczeństwa i związane z tym potrzeby, wyzwania i zagrożenia na poziomie lokalnym, regionalnym i uniwersalnym. Studenci poznają współczesne i dynamiczne rozumienie bezpieczeństwa państwa. Ponadto zdobywają wiedzę z zakresu szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski oraz struktur sił zbrojnych i służb bezpieczeństwa wewnętrznego. Potrafią identyfikować zagrożenia dla bezpieczeństwa współczesnego państwa oraz zdobywają umiejętności praktycznego zarządzania bezpieczeństwem, w tym m.in. decydowania w warunkach zagrożenia i prowadzenia komunikacji strategicznej. Poznają również rodzaje zagrożeń, mechanizmy ich identyfikacji oraz możliwości zmniejszania prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

Warunkiem wstępnym przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dokumentu z nim równoważnego.

człowiek w garniturze wyciągający rękę nad którą widnieje tarcza z kłódką
Mężczyzna w białej koszuli rozmawia przez telefon w biurze

Kwalifikacje i kariera

Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach realizujących zadania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym i narodowym:

  • administracji publicznej i samorządowej,
  • samorządach terytorialnych,
  • organizacjach pozarządowych,
  • podmiotach działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego,
  • jednostkach policji, służbach specjalnych,
  • innych służbach mundurowych,
  • jednostkach i strukturach Wojska Polskiego (w tym Żandarmerii Wojskowej, Wojskach Obrony Terytorialnej),
  • Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei,
  • instytucjach zajmujących się organizacją imprez masowych,
  • wszelkiego rodzaju instytucjach zajmujących się dbaniem o bezpieczeństwo państwa,

jako specjalista do pracy na stanowiskach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij prosty formularz i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informacje co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

ZAPISZ SIĘ

Biuro Rekrutacyjne

Adres

Aleja Piłsudskiego 2a, Rzeszów, Polska

Telefon

+48 795 660 000

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 9:00 – 17:00
Prosimy o wcześniejszy kontakt drogą telefoniczną

Biuro Rekrutacyjne i Obsługi Studentów
Aleja Józefa Piłsudskiego 2a
35-959 Rzeszów
tel. 888 461 454
tel. 733 883 582
www.facebook.com/UNS.Rzeszow

Siedziba Filii / Miejsce realizacji zajęć
ul. Błogosławionej Karoliny 21
35-119 Rzeszów
budynek SP 18