ludzie przed komputerem

Zadania Samorządu Studenckiego

Samorząd Studencki reprezentuje interesy studentów oraz realizuje szereg zadań związanych ze współdziałaniem z Władzami Uczelni w zakresie:

  • procesu kształcenia
  • podziału środków materialnych w ramach pomocy materialnej

oraz inicjuje i wspiera działalność naukową, kulturalną, wychowawczą, sportową i turystyczną studentów Uczelni.
Zapraszamy do współpracy: samorzad@uns.lodz.pl
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami funkcjonowania tego organu:

Skład Samorządu Studenckiego UNS

w Roku Akademickim 2023/2024

Przewodniczący

Paweł Klepczarek ,II rok MGR PSYCHOLOGIA 4 sem samorzad@uns.lodz.pl

Zastępca

Sekretarz

Karolina Nalepa ,II rok MGR PSYCHOLOGIA 4 sem

Członkowie Samorządu

  • Burzyńska Monika (IV rok MGR PPIW 8 sem)
  • Kamińska Marta (III rok MGR PPiW 6 sem)
  • Konewecka-Hołój Katarzyna (III rok LIC BN 5 sem)
  • Nowak Marta (V rok MGR PPiW 9 sem)
  • Woździak Milena (V rok MGR PS 9 sem)
  • Zawadzka-Michalska Emilia (II rok MGR PSYCHOLOGIA 3 sem)
  • Zawitkowski Marcin (I rok MGR BN 2 sem)