Kobieta na tle tablicy szkolnej.

Pedagogika

Studia na kierunku pedagogika to studia z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, których program kształcenia koncentruje się w zagadnieniach z zakresu wychowania, nauczania oraz środowisk wychowawczych i systemów oświatowych i opiekuńczych.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia nad bezpieczeństwem wewnętrznym to przyswajanie dziedziny wiedzy, która dostarcza rzetelnych i pogłębionych informacji o działaniu wewnętrznych systemów bezpieczeństwa państwa, zagrożeniach naturalnych, społecznych czy terrorystycznych. Studenci poznają najbardziej efektywne sposoby zwalczania zagrożeń przez różne służby mundurowe i cywilne wewnątrz kraju.

Naszywka Polskiej flagi na mundurze

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo Narodowe to kierunek będący odpowiedzią na złożoność sytuacji politycznej we współczesnym świecie. Studia mają charakter interdyscyplinarny i wielowymiarowo przygotowują do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa i jego organów, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz zarządzania kryzysowego.

Trójka młodych ludzi spoglądających na laptopa.

Zarządzanie

Zarządzanie to kierunek studiów, który kształci menedżerów i ekspertów posiadających kwalifikacje z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów. Student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do sprawnego zarządzania rynkowo zorientowanymi przedsiębiorstwami i instytucjami non-profit.

Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się!

Wypełnij formularz rejestracyjny i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informację, co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

Wypełnienie formularza nie oznacza wpisania na listę studentów.

Zapisz się