Czas trwania studiów2 lata / 4 semestry

Forma studiówstacjonarnie lub hybrydowo

Uzyskany dyplommagistra

Opis specjalności

Celem studiów magisterskich na kierunku Pedagogika, w ramach specjalności Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia jest dostarczenie studentom pogłębionej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w tym zarządzania wielowymiarową strategią jaką jest program zdrowotny – na różnych poziomach struktur społecznych.

Absolwent w toku studiów nabywa kompleksowe kompetencje merytoryczne i metodyczne niezbędne do prowadzenia zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia wobec dzieci, młodzieży i dorosłych. W toku kształcenia w ramach specjalności, student nabywa kompetencje pozwalające na sprawny kontakt interpersonalny a tym samym podejmowanie efektywnych działań w obszarze kształtowania rozwijania wiedzy, postawy i nawyków dbałości o zdrowie własne i innych oraz umiejętności współtworzenia zdrowego środowiska.

Program specjalności obejmuje kształtowanie wiedzy z zakresu holistycznego modelu zdrowia (zdrowia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, społecznego, duchowego i seksualnego), edukacji zdrowotnej jako procesu trwającego prze całe życie i dotyczącego wszystkich ludzi, a także umiejętności i kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania postaw prozdrowotnych w poszczególnych obszarach (zdrowe żywienie, aktywność fizyczna, umiejętności psychospołecznych, profilaktyka) i środowiskach, propagowania zdrowego stylu życia i efektywnej realizacji zadań w obszarze promocji zdrowia. 

Absolwent jest przygotowany do efektywnej realizacji prozdrowotnych przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych w społeczności lokalnej, środowisku pracy, środowisku nauczania i wychowania, zakładach opieki zdrowotnej oraz placówkach opieki społecznej.

Specjalność ta jest przeznaczona dla absolwentów studiów pierwszego stopnia po różnych kierunkach również bez przygotowania pedagogicznego.

Kobieta pokazująca mężczyźnie układ kostny w książce.

Kwalifikacje i kariera

Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne i jest przygotowany do prowadzenia działań z zakresu edukacji zdrowotnej i szeroko rozumianej profilaktyki (specjalność nie nadaje uprawnień do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania fizycznego) w: 

  • placówkach systemu edukacji, 
  • placówkach systemu służby zdrowia, 
  • organizacjach społecznych, 
  • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, 

oraz do podejmowania samodzielnej działalności w obszarze usług edukacyjnych.

Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij prosty formularz i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informacje co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

ZAPISZ SIĘ

Kontakt

Adres

Kamińskiego 21, 90-229 Łódź, Polska

Telefon

(42) 232 74 99

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30