Nie tworzymy list rankingowych kandydatów i nie określamy progów punktowych. Wszyscy, którzy spełniają wymagania formalne mają takie same szanse by zostać studentami naszej uczelni.

Aby zostać studentem Uczelni Nauk Społecznych wystarczy, że wykonasz kilka prostych kroków.

 • pobierz i wydrukujwypełnij i podpisz dokumenty

 • skompletujwymagane dokumenty

 • opłaćwpisowe

 • dostarczdokumenty do uczelni

Pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz:

 1. kwestionariusz osobowy
  do jego wypełnienia potrzebne będą: dowód osobisty, informacje dotyczące wykształcenia (świadectwo maturalne lub dyplom)
 2. druk studenckiego ślubowania
 3. umowę o świadczenie usług edukacyjnych
  umowa musi zostać przygotowana w dwóch egzemplarzach. Wskaż w umowie odpowiedni tryb studiowania – studia stacjonarne lub niestacjonarne. Wybierz w umowie odpowiedni poziom i kierunek studiów
 4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 5. deklaracja o posiadaniu predyspozycji zawodowych
  dla kandydatów jednolitych studiów magisterskich PPiW
 6. Jeżeli chcesz przerwałeś swoje studia i teraz chciałbyś je ukończyć w UNS, to do powyższych dokumentów dołącz:
  podanie o uznanie części osiągnięć z poprzednich studiów

Do wydrukowanych i podpisanych dokumentów dołącz”

 1. kserokopię świadectwa dojrzałości – oryginał świadectwa dojrzałości należy dostarczyć do wglądu przy pierwszej wizycie w uczelni
 2. fotografię o wymiarze 45mmx35mm – fotografia kandydata powinna być aktualna i zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia przez kandydata kompletu dokumentów.
 3. 4 cztery koperty ze znaczkami – znaczki powinny umożliwiać wysłanie przesyłki listownej priorytetowej na terytorium Polski – aktualnie obowiązująca stawka Poczty Polskiej 4,50 zł. Koperty powinny być zaadresowane – należy wpisać adres zwrotny – korespondencyjny kandydata (Poradnik poprawnego adresowania).

Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć:

 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł)
 • opłaty za legitymację studencką (22 zł)

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:

78 1020 3352 0000 1702 0205 7842

Uczelnia Nauk Społecznych
Kamińskiego 21, 90-229 Łódź

W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko; kierunek i tryb studiów, oraz dopisek „opłaty rekrutacyjne”

Zobacz, jak poprawnie wypełnić polecenie przelewu:

Wszystkie wydrukowane i skompletowane dokumenty należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres:

Uczelnia Nauk Społecznych
Biuro Rekrutacyjne
Kamińskiego 21, 90-229 Łódź

Po otrzymaniu dokumentów i ich weryfikacji skontaktujemy się z Tobą w celu przekazania informacji związanych ze studiowaniem w UNS

Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij formularz rejestracyjny i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informację, co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

Wypełnienie formularza nie oznacza wpisania na listę studentów.

ZAPISZ SIĘ

Rektorat

Adres

Kamińskiego 21, Łódź, Polska

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30