Czas trwania studiów3 lata / 6 semestrów

Forma studiówstacjonarnie lub hybrydowo

Uzyskany dyplomlicencjata

Opis kierunku

PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE ŁÓDŹ

Jeżeli chcesz lepiej poznać siebie, a w przyszłości pomagać innym, wspierać ich w rozwoju, pomagać w przygotowywaniu się do życia w społeczeństwie, zapraszamy Cię do podjęcia studiów na kierunku Pedagogika studia licencjackie. Studia na kierunku PEDAGOGIKA skierowane są do osób, które zainteresowane są zdobyciem wszechstronnej wiedzy o edukacji – nauczaniu i kształceniu, a także zmianach mechanizmów wychowania oraz uczenia się w toku życia człowieka. Nasz program kształcenia realizuje cele związane z szeroko rozumianą praktyką pedagogiczną w różnych środowiskach oraz grupach wiekowych. Studia licencjackie trwają 6 semestrów i skoncentrowane są na przygotowaniu absolwentów do podejmowania różnorodnych działań w obszarze edukacji, a ich specyfika zależy od wyboru konkretnej specjalności.

Studenci w ramach praktyk mogą zostać zaangażowani w zajęcia wspólnie z dyrektorami i nauczycielami, poszerzając tym samym swoje kompetencje i umiejętności jeszcze przed rozpoczęciem kariery w systemie oświaty.

Nauczycielka wybierająca ucznia spośród tych, którzy podnieśli rękę.
Młodzi ludzie spoglądający na monitor.

Miejsca pracy

Absolwent w zależności od wybranej specjalności posiada kwalifikacje do pracy:

 • jako pedagog i metodyk edukacji z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość w ośrodkach i instytucjach edukacyjnych oraz szkoleniowych,
 • jako animator oraz specjalista w zakresie planowania i prowadzenia działań o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym, w urzędach, instytucjach kultury, wypoczynku oraz opieki,
 • jako specjalista w zakresie planowania i prowadzenia działań przywracających człowieka do życia społecznego w różnych środowiskach systemu resocjalizacji, także w ośrodkach penitencjarnych i środowisku otwartym,
 • jako specjalista/edukator z zakresu edukacji zdrowotnej i szeroko rozumianej profilaktyki w placówkach edukacyjnych, systemu służby zdrowia, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • jako edukator i trener prowadzący zajęcia rozwojowe,
 • w firmach szkoleniowych, treningowych, organizacjach społecznych i fundacjach o celach edukacyjnych,

oraz do podejmowania samodzielnej działalności w obszarze usług edukacyjnych.

W UNS dajemy gwarancję stałego czesnego. Wysokość czesnego, dla poszczególnych lat studiów, stanowi element umowy i nie ulegnie zmianie. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozwala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.

 • 85 zł opłata rekrutacyjna
 • 22 zł opłata za legitymację studencką

Wysokość opłat dla poszczególnych lat studiów uzależniona jest od wybranego terminu wpłaty.

Ty decydujesz ile zapłacisz

Tabela opłat dla kandydatów i studentów w Uczelni Nauk Społecznych za studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024:

Rok I
Rok II
Rok III
m-c
sem
m-c
sem
m-c
sem
450
2700
500
3000
550
3300

Tabela opłat dla kandydatów i studentów w Uczelni Nauk Społecznych za studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024:
(wariant ceny promocyjnej przy zachowaniu płatności do 5-go dnia miesiąca)

Rok I
Rok II
Rok III
m-c
sem
m-c
sem
m-c
sem
400
2400
450
2700
500
3000

 

Opłaty wynikające z tytułu czesnego prosimy kierować na Indywidualne konto bankowe generowane przez pracowników rektoratu podczas końcowego etapu rekrutacji.

Aby zapisać się na studia I stopnia na kierunku PEDAGOGIKA wystarczy posiadać:

 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym (lub jego cyfrowy zapis w postaci pliku jpg)
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Pełen opis procedury rekrutacyjnej Przejdź

Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij prosty formularz i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informacje co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS

ZAPISZ SIĘ

Biuro Rekrutacyjne

Adres

Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 21, Łódź, Polska

Telefon

(42) 232 74 99

Godziny pracy

,Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30