Czas trwania specjalizacji5 lat / 10 semestrów

Forma studiówstacjonarnie lub hybrydowo

Uzyskany dyplommagistra

Opis specjalności

Specjalność Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową przygotowuje do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością słuchową. Umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji warunkujących podejmowanie profesjonalnych działań w obszarze zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i życiowych oraz kompleksowego wspierania osoby z niepełnosprawnością słuchową, projektowania wieloprofilowej terapii oraz organizacji kształcenia specjalnego i rehabilitacji.

Absolwent studiów posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy w charakterze nauczyciela/pedagoga z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością słuchową w szkolnictwie specjalnym, integracyjnym i ogólnodostępnych oraz w zakresie pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością słuchową. Absolwent ma wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji osób z niepełnosprawnością słuchową w różnych jej wymiarach. 

Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy edukacyjnej, wychowawczej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością słuchową, a także kompetencje w zakresie profilaktyki, diagnozowania i terapii. Nabywa kompetencje w zakresie komunikacji wspomagającej i alternatywnej, w tym polskiego języka migowego (PJM). 

Wszyscy absolwenci specjalności nabywają kwalifikację z zakresu edukacji włączającej.

Mały chłopiec siedzący na ziemi. W głoniach trzyma laptopa. Na uszach założone ma słuchawki.

Kwalifikacje i kariera

Studia na specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową umożliwiają zdobycie kwalifikacji do pracy na stanowisku surdopedagoga, terapeuty i nauczyciela wspomagającego w: 

  • przedszkolach specjalnych, 
  • oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, 
  • szkołach podstawowych specjalnych, 
  • oddziałach specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, 
  • szkołach ponadpodstawowych specjalnych, 
  • oddziałach specjalnych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, 
  • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 
  • specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową 
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych.
Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij prosty formularz i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informacje co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

ZAPISZ SIĘ

Kontakt

Adres

Kamińskiego 21, 90-229 Łódź, Polska

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30