Czas trwania specjalizacji5 lat / 10 semestrów

Forma studiówstacjonarnie lub hybrydowo

Uzyskany dyplommagistra

Opis specjalności

Specjalność Resocjalizacja i socjoterapia przygotowuje kadrę pedagogiczną do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie zarówno w instytucjach zamkniętych, jak i środowisku otwartym. 

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu teorii i metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. W toku studiów przewidziane są praktyki w zakładach karnych, poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, placówkach socjalizacyjnych, placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w sądach w zespołach kuratorów sądowych itp. Absolwenci tej specjalności mogą być zatrudniani zakładach karnych, poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej, a także jako pedagodzy ulicy i pedagodzy rodzinni.

Grupa sześciu dorosłych osób, siedzących w okręgu na krzesłach. Wszyscy słuchają mężczyzny po prawej stronie.

Kwalifikacje i kariera

Studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji do:

  • zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
  • zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
  • zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
  • prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych lub socjoterapeutycznych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów odpowiednio niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij prosty formularz i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informacje co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

ZAPISZ SIĘ

Kontakt

Adres

Kamińskiego 21, 90-229 Łódź, Polska

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30
(w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień Rektorat Uczelni jest w soboty nieczynny)