Czas trwania studiów5 lat / 10 semestrów

Forma studiówstacjonarnie lub hybrydowo

Uzyskany dyplommagistra

Opis specjalności

Specjalność Psychologia wspomagania rozwoju człowieka w cyklu życia umożliwia przygotowanie teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze eksperta w zakresie wspomagania procesu rozwoju człowieka w cyklu życia w kontekście diagnozowania sfer obniżających jakość życia w obszarze osobistym, zdrowotnym i zawodowym.

Program specjalności skoncentrowany jest na zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu wspomagania rozwoju lub podnoszenia jakości życia w wybranym obszarze funkcjonowania człowieka. Studenci zdobywają także praktyczne umiejętności związane ze stymulacją rozwoju osób w normie, a także osób z trudnościami i zaburzeniami typowymi dla danego etapu rozwojowego.Zdobyte kompetencje mogą być wykorzystane we wspomaganiu rozwoju typowego lub nietypowego w obszarach: potrzeb emocjonalnych dzieci i młodzieży, trudności szkolnych, trudności adaptacyjnych, kształtowania tożsamości i poczucia własnej wartości, akceptacji ciała, zachowań podwyższonego ryzyka, wspomagania osób dorosłych w rozwoju osobistym i zawodowym, jak również w obszarze psychogerontologii.

Mały chłopiec malujący po kartce przy użyciu pisaków. Za nim siedzi nauczycielka z laptopem, która uważnie na niego spogląda.

Kwalifikacje i kariera

Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w miejscach, takich jak:

 • ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • organizacjach pozarządowych realizujących programy psychoedukacyjne,
 • uniwersytetach trzeciego wieku 
 • placówkach pomocowych i ośrodkach związanych z poradnictwem w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.
 • poradniach rodzinnych,
 • poradniach psychologicznych,
 • gabinetach rozwoju osobistego,
 • instytucjach i organizacjach wspierających osoby starsze,
 • instytucjach doradztwa zawodowego 

oraz instytucjach edukacyjnych/oświatowych (po uzupełnieniu wymaganych kwalifikacji).

Kobieta siedząca przy biurku na wideokonferennji. Ma uniesioną prawą dłoń, w lewej trzyma długopis, którym zapisuje notatki. Na uszach założone ma białe słuchawki.

Zakres tematyczny

Wybrane obszary tematyczne realizowane w toku studiów:

 • Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
 • Diagnoza dzieci i młodzieży – sfera emocjonalna, społeczna, poznawcza
 • Psychospołeczne problemy rodziny
 • Praca pomocowa z dziećmi i młodzieżą
 • Psychologiczna pomoc rodzinie
 • Zaburzenia psychiczne człowieka dorosłego
 • Rozwój psychoseksualny i edukacja seksualna
 • Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży
 • Psychologia starzenia się i starości
 • Kierunki psychoterapii
 • Podstawy interwencji kryzysowej
 • Mentoring i tutoring
 • Psychologia jakości życia
Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij prosty formularz i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informacje co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

ZAPISZ SIĘ

Kontakt

Adres

Aleja Piłsudskiego 2a, Rzeszów, Polska

Telefon

+733 883 582

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 9:00 – 17:00
Prosimy o wcześniejszy kontakt drogą telefoniczną

Biuro Rekrutacyjne i Obsługi Studentów
Aleja Józefa Piłsudskiego 2a
35-959 Rzeszów
tel. 888 461 454
tel. 733 883 582
www.facebook.com/UNS.Rzeszow

Siedziba Filii / Miejsce realizacji zajęć
ul. Błogosławionej Karoliny 21
35-119 Rzeszów
budynek SP 18