Przedmioty szkolne rozłożone na betonowej powierzchni.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna umożliwiają zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Studia przygotowują do realizacji zadań nauczyciela: obejmują zarówno przekazanie wiedzy merytorycznej, jak i metodycznej, w tym nauczania języka obcego. Program bazuje na współczesnych koncepcjach edukacyjnych, podejmuje zagadnienie integracji treści kształcenia w praktyce szkolnej oraz nowych trendów w edukacji, w tym działań innowacyjnych.

Duże białe puzzle łączone przez ludzi z puzzlem czerwonym.

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna to dział pedagogiki, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne. Dlatego kształcenie na kierunku Pedagogika specjalna gwarantuje nabycie wiedzy z zakresu problematyki pedagogiki osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również kluczowych umiejętności i kompetencji – rozumienia, diagnozowania możliwości, potrzeb, trudności rozwojowych oraz specjalnych zdolności, osób o rozwoju atypowym bądź nieprzystosowanych społecznie oraz dobierania odpowiednich strategii pomocy.

Drewniana płaska głowa z czerwonym znakiem zapytania położona na drewnianym ciemnym stole.

Psychologia

Psychologia to nauka badająca zachowanie i psychikę człowieka oraz wpływ jaki mają na nią czynniki zewnętrzne oraz interakcje międzyludzkie. Jednolite studia magisterskie na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy na temat natury człowieka oraz poznanie mechanizmów rządzących ludzką psychiką i zachowaniem. Program studiów umożliwia rozwijanie umiejętności osobistych oraz kompetencji psychologicznych. Zapewnia interdyscyplinarne i kompleksowe przygotowywanie do pracy na stanowisku psychologa w różnych przestrzeniach aktywności zawodowej oraz udzielania profesjonalnego wsparcia psychologicznego.

Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij prosty formularz i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informacje co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

ZAPISZ SIĘ