Czas trwania studiów2 lata / 4 semestry

Forma studiówstacjonarnie lub hybrydowo

Uzyskany dyplommagistra

Opis specjalności

Celem studiów magisterskich na kierunku pedagogika, w ramach specjalności Pedagogika zdrowia z psychodietetyką jest dostarczenie studentom pogłębionej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji zdrowotnej, w tym zarządzania wielowymiarową strategią jaką jest program zdrowotny – na różnych poziomach struktur społecznych a także psychodietetyki łączącej wiedzę dotyczącą sposobów żywienia z wiedzą o psychice człowieka.

Absolwent w toku studiów nabywa kompleksowe kompetencje merytoryczne i metodyczne niezbędne do prowadzenia zadań z zakresu edukacji zdrowotnej oraz psychodietetyki, wobec dzieci, młodzieży i dorosłych. W toku kształcenia w ramach specjalności, student nabywa kompetencje pozwalające na sprawny kontakt interpersonalny a tym samym podejmowanie efektywnych działań w obszarze kształtowania rozwijania wiedzy, postawy i nawyków dbałości o zdrowie własne i innych oraz umiejętności współtworzenia zdrowego środowiska, w tym aspektów psychodietetycznych dotyczących strategii zmiany nawyków żywieniowych.Specjalność ta jest przeznaczona dla absolwentów studiów pierwszego stopnia po różnych kierunkach również bez przygotowania pedagogicznego.

Kobieta wypełniająca metryczkę. Obok leży metr krawiecki oraz zdrowe jedzenie.

Kwalifikacje i kariera

Absolwent jest przygotowany do efektywnej realizacji prozdrowotnych przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych w:

  • społeczności lokalnej, 
  • środowisku pracy, 
  • publicznych i niepublicznych zakłady opieki zdrowotnej
  • gabinetach dietetycznych i psychodietetycznych
  • placówkach sportowych i klubach fitness
  • placówkach oświatowych wprowadzających programy w zakresie nauk o żywności i żywieniu
  • własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego
Młoda kobieta trzymająca zeszyty. Na prawym ramieniu zawieszony ma plecak.

Zakres tematyczny

Program specjalności obejmuje kształtowanie wiedzy z zakresu holistycznego modelu zdrowia (zdrowia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, społecznego, duchowego i seksualnego), edukacji zdrowotnej jako procesu trwającego prze całe życie i dotyczącego wszystkich ludzi, a także umiejętności i kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania postaw prozdrowotnych w poszczególnych obszarach (zdrowe żywienie, aktywność fizyczna, umiejętności psychospołecznych, profilaktyka) i środowiskach, propagowania zdrowego stylu życia i efektywnej realizacji zadań w obszarze psychodietetyki.

Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij prosty formularz i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informacje co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

ZAPISZ SIĘ

Kontakt

Adres

Kamińskiego 21, Łódź, Polska

Telefon

(42) 232 74 99

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30
(w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień Rektorat Uczelni jest w soboty nieczynny)