Czas trwania specjalizacji2 lata / 4 semestry

Forma studiówstacjonarnie lub hybrydowo

Uzyskany dyplommagistra

Opis specjalności

Specjalność Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa koncentruje się na bezpieczeństwie państwa w obszarze ochrony potrzeb i wartości państwa tj. terytorium, ludności i władzy. Jest kierowana do studentów, którzy interesują się organizacją i aktywnością państwa w zakresie działań na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym. 

Specjalność ukierunkowana została na dwa obszary, z których pierwszy odpowiada za przygotowanie studentów do realizacji zadań związanych z obroną państwa oraz Siłami Zbrojnymi RP (SZRP), a drugi nakierowany jest na merytoryczne przygotowanie studentów do pracy/służby w podmiotach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Specjalność przygotowuje do efektywnej egzystencji w warunkach wszelkiego rodzajów kryzysów i wojen oraz do ciągłego modelowania zewnętrznej i wewnętrznej polityki bezpieczeństwa państwa.

Warunkiem wstępnym przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dokumentu z nim równoważnego.

Nogi żołnierzy idących jeden za drugim.

Kwalifikacje i kariera

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające podjęcie pracy w:

 • Policji
 • Straży Granicznej
 • Straży Pożarnej
 • Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Służbie Celnej
 • Służbie Więziennej
 • Inspekcji Transportu Drogowego
 • Straży Ochrony Kolei
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Agencji Wywiadu
 • Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
 • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służbie Wywiadu Wojskowego
 • Strażach gminnych (miejskich)
Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij prosty formularz i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informacje co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

ZAPISZ SIĘ

Kontakt

Adres

Kamińskiego 21, 90-229 Łódź, Polska

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30
(w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień Rektorat Uczelni jest w soboty nieczynny)