Czas trwania studiów3 lata / 6 semestrów

Forma studiówstacjonarnie lub hybrydowo

Uzyskany dyplomlicencjata

Opis specjalności

Służby Specjalne jako instytucje państwowe prowadzą działalność operacyjno-rozpoznawczą o charakterze niejawnym na terenie kraju i poza jego granicami. Ich domeną jest pozyskiwanie i ochrona informacji kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa.

W ramach studiów na specjalności Siły specjalne w systemie bezpieczeństwa prowadzone będą zajęcia umożliwiające zdobycie wiedzy oraz nabycie umiejętności praktycznych umożliwiających poznanie specyfiki sił i służb, ich ustroju, roli i miejsca w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego, poznanie sposobów pozyskiwania informacji o charakterze strategicznym, dezinformowania analogicznych służb wrogich państw. Ponadto gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących obcych sił przez służby oparte na strukturze militarnej. Gromadzenie informacji o charakterze politycznym jak i działalność wywiadowcza wobec podmiotów krajowych, zdobywanie materiałów z obcych źródeł, gromadzenie materiałów w planowaniu operacyjnym na krajowym teatrze działań.

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich, a także praktyków z obszaru obronności i bezpieczeństwa (m.in. oficerów o różnych specjalnościach wojskowych, policji, służby więziennej, służb specjalnych). Aktualne treści kształcenia oraz praktyczne formy kształcenia powodują, że absolwent kończący tę specjalność jest profesjonalnie przygotowany do pracy w wielu instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Warunkiem wstępnym przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.

Dwójka żołnierzy z bronią.

Kwalifikacje i kariera

Specjalność przygotowuje do podjęcia studiów drugiego stopnia lub bezpośrednio pracy zawodowej.

Absolwent tej specjalizacji ma wiedzę z zakresu metodyki działań wywiadowczych i kontrwywiadowczych oraz umiejętności wykorzystania nowoczesnych systemów technicznych w tym łączności. Poznaje sposoby rozwiązywania problemów charakterystycznych dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa i obywateli oraz funkcjonowania sił i służb specjalnych w oparciu o zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Absolwent zdobywa przygotowanie przydatne do pracy na stanowiskach w formacjach takich jak:

  • Siły Zbrojne,
  • Policja,
  • Służby Wywiadowcze,
  • SWW,
  • SKW,
  • CBA,
  • CBŚ,
  • SOP
  • Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Izba Administracji Skarbowej i inne.
Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij prosty formularz i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informacje co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

ZAPISZ SIĘ

Kontakt

Adres

Aleja Piłsudskiego 2a, Rzeszów, Polska

Telefon

+48 795 660 000

Godziny pracy

Poniedziałki: zamknięte
Wtorki: 9:00 – 13:00
Środy: 13:00 – 17:00
Czwartki: 13:00 – 17:00
Piątki: 9:00 – 13:00
Jeden weekend w miesiącu po 8 godzin pracujących.

Biuro Rekrutacyjne i Obsługi Studentów
Aleja Józefa Piłsudskiego 2a
35-959 Rzeszów
tel. 888 461 454
tel. 733 883 582
www.facebook.com/UNS.Rzeszow

Siedziba Filii / Miejsce realizacji zajęć
ul. Błogosławionej Karoliny 21
35-119 Rzeszów
budynek SP 18