Flaga

Studia akredytowane

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (Executive MBA) realizowane przez Uczelnię Nauk Społecznych z siedzibą w Łodzi posiadają międzynarodową akredytację Z WAY to excellence Business School ze Szwajcarii.

Nasza kadra, treści programu, obsługa studenta oraz Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia zostały pozytywnie ocenione przez Z Way to excellence Business School podczas półrocznego audytu akredytującego;

Z Way to excellence Business School to organizacja z ponad 30 letnim doświadczeniem w branży szkolnictwa wyższego i szkoleń obejmująca zasięgiem swojego działania niemal całą Europę.

Ludzie w kręgu

Dlaczego Executive?

EMBA (Executive MBA) to studia podyplomowe w biznesie, które są przeznaczone dla profesjonalistów, posiadających duże doświadczenie zawodowe.

Programy EMBA dostarczają słuchaczom wiedzy i umiejętności do rozwoju ich dalszej kariery zawodowej, często stanowisk kierowniczych.

Większość programów EMBA można ukończyć w mniej niż 2 lata i są tak zaprojektowane, by słuchacze mogli zdobywać kompetencje przy jednoczesnym kontynuowaniu pracy. Jest to ważna część programów EMBA, gdyż studenci mogą na bieżąco wdrażać zdobytą wiedzę w swoim miejscu pracy.

Studia Executive MBA w UNS – korzyści

Absolwent otrzymuje uprawnienia: stanowiące warunek konieczny wskazany w wymogach wobec kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655).

Studia MBA to idealny wybór dla osób, które interesują się funkcjonowaniem przedsiębiorstw na współczesnym rynku, którym zależy na wszechstronnym i praktycznym wykształceniu i które chcą związać swoją przyszłość zawodową z biznesem. Celem jest odpowiednie przygotowanie menedżerów wysokiego szczebla do zarządzania przedsiębiorstwem na dynamicznie zmieniającym się rynku.

Absolwenci otrzymują certyfikat potwierdzający nadanie międzynarodowych kwalifikacji biznesowych Executive MBA wydany zarówno przez Uczelnię Nauk Społecznych oraz jednostkę akredytującą studia – . Z-WAY to excellence Business School z siedzibą w Szwajcarii. Studia dają także możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów biznesowych, co może zaowocować wieloma udanymi przedsięwzięciami biznesowymi w przyszłości. Studia MBA mogą być również kluczem do kariery międzynarodowej. Absolwenci studiów MBA znajdują zatrudnienie w korporacjach o zasięgu globalnym.

Studia MBA realizowane w naszej Uczelni jako pierwsze w Polsce dają możliwość wyboru profilu studiów w trakcie ich trwania. To modułowe rozwiązanie pozwala aby słuchacz studiów MBA w sposób elastyczny projektował swoje kompetencje oraz wykształcenie managerskie.

Program studiów ma międzynarodową akredytację Z WAY to excellence Business School ze Szwajcarii. Wysokie standardy jakości potwierdza również członkostwo uczelni (jako pierwszej uczelni w Polsce) w Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością – EFQM.

ludzie z wielkimi trybami

Profile studiów Ececutive MBA

Studia realizowane są w oparciu o innowacyjny model modułowości i mikrokompetencji. Każdy z Słuchaczy w I semestrze realizuje program managerski MBA. W semestrze II natomiast Słuchacz realizuje wybraną ścieżkę profilowaną.
Modułowy charakter programu pozwala słuchaczowi studiów MBA w sposób elastyczny projektować swoje kompetencje i wykształcenie managerskie. Proponowane profile:

Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się!

Wypełnij formularz rejestracyjny i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informację, co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

Wypełnienie formularza nie oznacza wpisania na listę studentów.

ZAPISZ SIĘ

Biuro rekrutacyjne

Biuro Rekrutacyjne Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS wspomaga kandydatów w procesie rekrutacji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania chętnie na nie odpowiemy.

Adres

Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 21, Łódź, Polska

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30