kobieta pisze w książce

Jak sie zapisać?

Proces rekrutacyjny jest prowadzony w sposób ciągły.
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania puli limitu miejsc (kolejność zgłoszenia warunkuje termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej).
Aby zapisać sie na studia można skorzystać z fomularza rekrutacyjnego lub samodzielnie przygotować i dostarczyć wymagane dokumenty.

PRZEJDŹ DO FORMULARZA
 • pobierz i wydrukujwypełnij i podpisz dokumenty

 • skompletujwymagane dokumenty

 • opłaćwpisowe

 • dostarczdokumenty do uczelni

Pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz:

 1. ankietę osobową
  do jej wypełnienia potrzebne będą: dowód osobisty, informacje dotyczące wykształcenia (dyplom)
 2. zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 3. umowę o świadczenie usług edukacyjnych
  umowa musi zostać przygotowana w dwóch egzemplarzach

 4. oświadczenie o finansowaniu studiów podyplomowych

 

Do wydrukowanych i podpisanych dokumentów dołącz:

 1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem
 2. Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)

Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć:

 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (80 zł) 

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:

78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
Uczelnia Nauk Społecznych
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź

W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, kierunek studiów oraz dopisek „ Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS”.

Zobacz, jak poprawnie wypełnić polecenie przelewu:

Wszystkie wydrukowane i skompletowane dokumenty należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres:

Uczelnia Nauk Społecznych
Biuro Rekrutacyjne
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
z dopiskiem „Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS”

W przypadku zapisów prowadzonych przez partnera Uczelni Nauk Społecznych dokumenty należy dostarczyć na adres partnera.

Więcej informacji o partnerach UNS znajdziesz w zakładce Partnerzy Przejdź

Biuro rekrutacyjne CKP UNS

Biuro Rekrutacyjne Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS wspomaga kandydatów w procesie rekrutacji.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania chętnie na nie odpowiemy.

Adres

Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 21, Łódź, Polska

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30