Czas trwania specjalizacji2 lata / 4 semestry

Forma studiówstacjonarnie lub hybrydowo

Uzyskany dyplommagistra

Opis kierunku

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA MAGISTERSKIE RZESZÓW

Studia magisterskie na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE realizowane w Filii w Nowym Targu powstały w odpowiedzi potrzeby państwa i regionu związane ze specyficzną, niezwykle złożoną sytuacją geopolityczną i związanymi z nią zagrożeniami. 

Studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE oferują możliwość rozpoznawania wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa z różnych perspektyw teoretycznych oraz proponują związane z nimi praktyczne sposoby działania. Studia mają charakter interdyscyplinarny i wielowymiarowo przygotowują do podjęcia zadań w pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa. Poszerzają zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych ze współczesnym bezpieczeństwem państwa i jego organów. Po uzyskaniu pogłębionej wiedzy w zakresie systemu bezpieczeństwa narodowego, kierując się własnymi zainteresowaniami, predyspozycjami oraz planami rozwoju kariery zawodowej, studenci koncentrują się na wybranym aspekcie bezpieczeństwa w ramach poszczególnych specjalności.Absolwenci studiów II stopnia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 7 PRK mogą kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych lub doktoranckich.

Zdjęcie rękawa munduru z polska flagą
Żołnierze podczas pochodu. Jeden z nich niesie flagę Polski.

Miejsca pracy

Absolwent w zależności od wybranej specjalności posiada kwalifikacje do pracy w:

 • Instytucjach administracji publicznej i jednostkach służb mundurowych, które zajmują się bezpieczeństwem obywateli
 • Zespołach reagowania kryzysowego zarówno na szczeblu regionalnym, jak i centralnym jednostkach administracji publicznej
 • Jednostkach samorządu terytorialnego
 • Policji
 • Straży Granicznej
 • Straży Pożarnej
 • Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Służbie Celnej
 • Służbie Więziennej
 • Inspekcji Transportu Drogowego
 • Straży Ochrony Kolei
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Agencji Wywiadu
 • Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
 • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służbie Wywiadu Wojskowego
 • Strażach gminnych (miejskich)
 • Instytucjach zajmujących się analizą zagrożeń i zagadnień związanych z bezpieczeństwem
 • Międzynarodowych agencjach ds. bezpieczeństwa

W UNS dajemy gwarancję stałego czesnego. Wysokość czesnego, dla poszczególnych lat studiów, stanowi element umowy i nie ulegnie zmianie. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozwala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.

Wysokość opłat dla poszczególnych lat studiów uzależniona jest od wybranego terminu wpłaty.

Ty decydujesz ile zapłacisz.

 

OPŁATY PODSTAWOWE

 • 85 zł opłata rekrutacyjna
 • 22 zł opłata za legitymację studencką

CZESNE


Tabela opłat dla kandydatów i studentów w Uczelni Nauk Społecznych za studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024:

Kierunek
Rok I
Rok II
m-c
sem
m-c
sem
Bezpieczeństwo narodowe
550
3300
550
3300

Tabela opłat dla kandydatów i studentów w Uczelni Nauk Społecznych za studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
(wariant ceny promocyjnej przy zachowaniu płatności do 5-go dnia miesiąca)

Kierunek
Rok I
Rok II
m-c
sem
m-c
sem
Bezpieczeństwo narodowe
500
3000
500
3000

Tabela opłat dla kandydatów i studentów w Uczelni Nauk Społecznych
za studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024:
(wariant ceny promocyjnej przy zachowaniu płatności do 5-go dnia miesiąca oraz zniżki dla służb mundurowych)

Kierunek
Rok I
Rok II
m-c
sem
m-c
sem
Bezpieczeństwo narodowe
450
2700
500
3000

Opłaty wynikające z tytułu czesnego prosimy kierować na Indywidualne konto bankowe generowane przez pracowników rektoratu podczas końcowego etapu rekrutacji.

Aby zapisać się na studia II stopnia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE wystarczy posiadać:

 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopię
 • oryginał dyplomu studiów licencjackich wraz z suplementem do wglądu +ich  kserokopie
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym (lub jego cyfrowy zapis w postaci pliku jpg)
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej
Pełen opis procedury rekrutacyjnej Przejdź
Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij prosty formularz i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informacje co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

ZAPISZ SIĘ

Zapraszamy do kontaktu

Zdjecie kobiety w blond włosach i żakiecie na tle schodów - Anetta Supel

Koordynator kierunku
Bezpieczeństwo Narodowe

mgr Anetta Supel, MBA
tel.: 795 660 000
e-mail: anetta.supel@uns.lodz.pl

Biuro Rekrutacyjne

Adres

Aleja Piłsudskiego 2a, Rzeszów, Polska

Telefon

+48 795 660 000

Godziny pracy

Poniedziałki: zamknięte
Wtorki: 9:00 – 13:00
Środy: 13:00 – 17:00
Czwartki: 13:00 – 17:00
Piątki: 9:00 – 13:00
Jeden weekend w miesiącu po 8 godzin pracujących.
Prosimy o wcześniejsze ustalanie terminu wizyty drogą telefoniczną

Biuro Rekrutacyjne i Obsługi Studentów
Al. Piłsudskiego 2a
35-959 Rzeszów
www.facebook.com/UNS.Rzeszow

Siedziba Filii / Miejsce realizacji zajęć
ul. Błogosławionej Karoliny 21
35-119 Rzeszów
budynek SP 18