Czas trwania studiów3 lata / 6 semestrów

Forma studiówstacjonarnie lub hybrydowo

Uzyskany dyplomlicencjata

Opis specjalności

Specjalność Animacja kultury i wypoczynku łączy wiedzę o kulturze, sztuce, edukacji kulturalnej i organizacji wypoczynku z kompetencjami, które umożliwiają efektywną i twórczą działalność w tych przestrzeniach. Absolwent zdobywa zarówno wiedzę merytoryczną jak i umiejętności metodyczne umożliwiającymi efektywne jego funkcjonowanie w społecznościach lokalnych oraz w obszarze placówek kultury i edukacji. Zdobywa także przygotowanie do planowania, programowania, organizowania i prowadzenia różnych form aktywności w wolnym czasie oraz zajęć i imprez rekreacyjno-sportowych sprzyjających wypoczynkowi, wzmacnianiu zdrowia i osiąganiu dobrej kondycji psychofizycznej.

Absolwent kierunku Pedagogika z zakresu specjalności Animacja kultury i wypoczynku jest przygotowany do pracy w instytucjach i placówkach kultury oraz wypoczynku. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na podejmowanie kreatywnych działań na różnych stanowiskach, funkcjonujących w ramach różnorodnych struktur organizacyjnych na gruncie krajowym oraz przestrzeni europejskiej i aktywności międzynarodowej.

Opiekunka z małych chłopcem na sali gimnastycznej.

Kwalifikacje i kariera

Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w:

 • urzędach administracji państwowej i samorządowej w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną i organizację wypoczynku,
 • państwowych instytucjach kultury (wojewódzkich ośrodkach kultury, muzeach, biurach wystaw artystycznych, teatrach, młodzieżowych domach kultury itd.) oraz samorządowych placówkach kultury (miejskich centrach kultury, gminnych ośrodkach kultury, klubach osiedlowych itd.),
 • innych instytucjach i placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna (szkoły, internaty, domy opieki społecznej i inne placówki oświatowe,ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe),
  organizacjach i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, fundacjach kulturalnych, towarzystwach regionalnych,
 • prywatnych agencjach, galeriach, biurach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą itp.,
 • ośrodkach wczasowych, turystycznych, sanatoryjnych, świetlicach środowiskowych, klubach sportowych,
 • domach kultury, centrach odnowy biologicznej, hotelach, parkach rozrywki, salach weselnych i biurach podróży – na koloniach, zimowiskach czy obozach,

oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w przestrzeni impresariatu twórców i zespołów artystycznych, organizacji zajęć pozaszkolnych oraz wyjazdów wypoczynkowych i integracyjnych, obsługi eventów prywatnych lub firmowych.

Mała zamyślona dziewczynka przeglądająca książkę.

Zakres tematyczny

Przedmioty realizowane w toku studiów zapewniają przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w roli liderów w różnych społecznościach, konstruowania i zarządzania projektami animacji środowiska lokalnego; podejmowania aktywności w zakresie animacji społeczno-kulturalnej oraz edukacji kulturalnej osób w różnym wieku oraz działań na rzecz animacji czasu wolnego.

Zakres tematyczny:

 • wiedza o kulturze,
 • edukacja kulturalna,
 • psychologia osobowości,
 • psychologia komunikacji społecznej,
 • pedagogika zabawy,
 • pedagogika społeczna,
 • animacja społeczności lokalnych,
 • projekty kulturalne,
 • psychopedagogika twórczości,
 • arteterapia,
 • pedagogika zdrowia,
 • pedagogika czasu wolnego,
 • animacja czasu wolnego,
 • organizacja wypoczynku,
 • andragogika z gerontologią.
Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij prosty formularz i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informacje co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

ZAPISZ SIĘ

Kontakt

Adres

Kamińskiego 21, 90-229 Łódź, Polska

Telefon

(42) 232 74 99

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30