Najczęściej zadawane Pytania

Nurtują Cię pytania dotyczące studiowania w Uczelni Nauk Społecznych? Sprawdź dział najczęściej zadawanych pytań i udzielonych na nie odpowiedzi!

Plan zajęć jest dostępny po zalogowaniu do Wirtualnej Uczelni pod adresem http://wu.uns.lodz.pl

Dane logowania do Wirtualnego Rektoratu są takie same jak do platformy e-learningowej

 

Proszę kontaktować się drogą mailową na adres rektorat@uns.lodz.pl w korespondencji wskazując, jaki zakres informacji ma być w nim zawarty

  1. wypełnioną i podpisaną ankietę osobową
  2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
  3. podpisaną umowę o świadczenie usług edukacyjnych w 2 egzemplarzach
  4. podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  5. potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane przy rekrutacji na kierunki pedagogiczne)
  6. oświadczenie o finansowaniu studiów podyplomowych (gdy studia są finansowane lub współfinansowane przez np. miejsce pracy)

Szczegóły na stronie Dla kandydata/Studia podyplomowe w zakładce Dokumenty rekrutacyjne

wpłaty dokonujemy na indywidualny rachunek bankowy generowany przez pracownika uczelni w końcowym etapie rekrutacji

Uczelnia Nauk Społecznych
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź

w tytule przelewu zamieszczamy następujące informacje:

  • Imię i nazwisko
  • kierunek studiów
  • czesne za miesiąc ….

78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
Uczelnia Nauk Społecznych
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź

Informacje o kursach i szkoleniach dostępna jest w zakładce DLA KANDYDATA/KURSY I SZKOLENIA .

Rektorat jest otwarty
od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:30,
w soboty 8:30 – 13:30

Tak. Wiąże się to jednak z koniecznością realizacji różnic programowych w trakcie 1 roku studiów, warunkujących możliwość zdobycia uprawnień pedagogicznych

Zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelnia w Łodzi w godz. 9:00 – 19:45