Komunikat

Wsparcie psychologiczne w UNS

Szanowni Państwo,

jest nam niezwykle miło poinformować, że mimo zakończenia projektu Ludzka Uczelnia Nauk Społecznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, przedłużeniu zostało działanie:

  • dyżury pomocy psychologicznej dla Studentów i pracowników naszej uczelni.

 

 

Dowiedz się więcej
ludzie

Ludzka Uczelnia Nauk Społecznych

Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczelni niepublicznej – Uczelni Nauk Społecznych (UNS) – dla osób z niepełnosprawnościami w okresie do 31.10.2023 r. poprzez realizację dostosowań w obszarze: struktury organizacyjnej, architektury i komunikacji, technologii wspierających, procedur, wsparcia edukacyjnego oraz podnoszenia świadomości nt. niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni.

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Okres realizacji projektu: od: 2021-11-01 do: 2023-10-31

Więcej

Architekci wiedzy – szkoła ćwiczeń w Łodzi

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Kornelówka – Przystań i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół z terenu woj. łódzkiego, w 2021 i 2022 roku.
Szkoła ćwiczeń „Architekci wiedzy” obejmuje wsparcie w czterech obszarach: matematycznym, przyrodniczym, informatycznym i językowym, ponadto również ICT, innowacyjności czy nauczania eksperymentalnego.

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Okres realizacji projektu: od 2021-01-01 do 2022-09-30

Więcej

Projekty zakończone

TYTUŁ PROJEKTU: EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

numer projektu: RPLD 11.03.01-10-0008/18

Sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „Edukacja przyszłości”, w którym uczestniczyło m.in. 10 pracowników UNS.
W trudnym czasie pandemii, mimo obostrzeń i konieczności zachowania reżimu sanitarnego, z powodzeniem zakończyliśmy realizację kwalifikacyjnego kursu zawodowego „Realizacja projektów multimedialnych”. Zwieńczeniem projektu był zewnętrzny egzamin w dn. 9 lutego 2021.

Wysiłki i sumienny udział w zajęciach zaowocowały podniesieniem kwalifikacji kursantów potwierdzonych certyfikatem:
Adobe Certified Associate Visual Design using Adobe Photoshop CC2015.

TYTUŁ PROJEKTU:

SZKOŁA ĆWICZEŃ ZIEMI KUJAWSKO – DOBRZYŃSKIEJ
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

numer projektu: POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19

W latach 2020-2022 Uczelnia Nauk Społecznych współrealizuje projekt edukacyjny „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego”.

Projekt nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 pn. ” Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego ” realizowany jest przez Powiat Włocławski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie modelowej szkoły ćwiczeń. Ta z kolei będzie stanowić element systemu doskonalenia nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych.

W ramach projektu w dwóch wiodących szkołach:

  • Liceum Ogólnokształcące w Kowalu
  • Liceum Ogólnokształcące w Lubrańcu,

zostaną utworzone cztery pracownie przedmiotowe (LO w Kowalu – w matematyczną i przyrodniczą, natomiast LO w Lubrańcu w językową i informatyczną).

TYTUŁ PROJEKTU: WŁAŚCIWA ŚCIEŻKA PRACY

numer projektu: RPLD.08.02.01-10-0007/18
Projekt zakończony

TYTUŁ PROJEKTU: KIERUNEK – AKTYWIZACJA

numer projektu: RPLD.09.01.01-10-B027/18
Projekt zakończony

Od 2019 roku Uczelnia Nauk Społecznych rozpoczęła sondowanie potrzeb osób wykluczonych społecznie. UNS w swojej strukturze posiada zarejestrowaną instytucję szkoleniową RIS oraz agencję pośrednictwa pracy KRAZ. Dzięki temu nasze plany mogły przełożyć się na konkretne działania.

W 2019 roku Uczelnia postanowiła zaangażować się w realizację projektów aktywizacyjnych, aby bezpośrednio zapoznać się z grupą docelową, potrzebami osób wykluczonych oraz możliwościami ich wsparcia. Dzięki współpracy z firmą J&C Group Uczelnia Nauk Społecznych aktywnie uczestniczyła w realizacji dwóch projektów w województwie łódzkim:

Dzięki zaprzyjaźnionym firmom: WUB Development, BB Nieruchomości udało się zorganizować staże dla uczestników w/w projektów oraz znaleźć dla nich zatrudnienie. Nie bez znaczenia było też osobiste wsparcie pracowników Uczelni dla uczestników projektów – często osób w ciężkiej sytuacji życiowej.

Zdobyte doświadczenia i wnioski wykorzystywane są do badań w zakresie włączania tego typu osób do społeczeństwa oraz stały się dobrą podstawą do planów zainicjowania nowego programu studiów ściśle ukierunkowanego na kształcenie studentów, którzy podejmą się tej ciężkiej i odpowiedzialnej społecznie pracy.

TYTUŁ PROJEKTU:

SZKOŁA ĆWICZEŃ DLA MIASTA SIERPC, PŁOCKA
ORAZ POWIATU SIERPECKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

numer projektu: POWR.02.10.00-00-5020/19

PIERWSZA SZKOŁA ĆWICZEŃ Z UNS!

W latach 2019-2021 Uczelnia Nauk Społecznych współrealizuje innowacyjny projekt edukacyjny „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego”.
Projekt nr POWR.02.10.00-00-5020/19 pn. „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego ” – szkoła ćwiczeń w Sierpcu jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu – szkole wiodącej  – zostaną m.in. wyremontowane, wyposażone i przygotowane 4 pracownie  przedmiotowe: językowa, informatyczna, przedmiotów przyrodniczych i matematyczna.

TYTUŁ SZKOLENIA: TECHNIKI CZYTANIA I EFEKTYWNEJ NAUKI

w ramach projektu „Klucz do sukcesu” – RPLD-11.01.04-10-0006/17-00
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 10 w Łodzi

Cały 2020 rok Uczelnia Nauk Społecznych prowadziła rozbudowane szkolenie: TECHNIKI CZYTANIA I EFEKTYWNEJ NAUKI w ramach projektu „Klucz do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Szkole Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Łodzi.

Pomimo przerw w ciągłości działań szkoleniowych, ze względu na okresy zamknięcia szkoły (sytuacja zagrożenia pandemicznego od 11 marca 2020 roku do 1 września 2020 roku oraz od 20 października). udało się zakończyć wszystkie działania projektowe. Dzięki owocnej współpracy ze Szkołą Pamięci Sensos podniesiono, w ramach projektuumiejętności 146 uczniów szkoły w zakresie operowania technikami czytania i efektywnego uczenia się. Ponad to dzieci zostały wyposażone w specjalistyczne wskaźniki do efektywnego czytania, rozwinęły swoje zdolności manualne dzięki treningom z piłeczkami żonglerskimi oraz poznały techniki relaksacyjne zwiększające ich potencjał poznawczy.

Przeprowadzona ankieta ewaluacyjna wykazała duże zadowolenie uczniów ze szkolenia i zrealizowanych działań.

Uczelnia Nauk Społecznych w partnerstwie z J&C Group zaprasza do udziału w projekcie

„Kierunek – aktywizacja”
RPLD.09.01.01-10-B027/18

osoby spełniające poniższe kryteria

 

Grupa docelowa:
40 osób w tym 24 kobiety i 16 mężczyzn,
powyżej 18 roku życia

 Do projektu będą kwalifikowane osoby:

  • bez doświadczenia zawodowego
  • długotrwale bezrobotne
  • niepełnosprawne

Biuro projektów

Jeśli masz jakiekolwiek pytania chętnie na nie odpowiemy.

Adres

Kamińskiego 21, Łódź, Polska

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30