Projekt „Architekci wiedzy – szkoła ćwiczeń w Łodzi” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.

TYTUŁ PROJEKTU: ARCHITEKCI WIEDZY – SZKOŁA ĆWICZEŃ W ŁODZI

numer projektu: POWR.02.10.00-00-3034/20

NOWA SZKOŁA ĆWICZEŃ Z UNS!

W latach 2021-2022 Uczelnia Nauk Społecznych współrealizuje innowacyjny projekt edukacyjny „Architekci wiedzy – szkoła ćwiczeń w Łodzi”. Celem tego projektu jest wsparcie wybranych szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. W ramach projektu utworzona zostanie szkoła ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Kornelówka – Przystań, w której realizowane będzie aktywne wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół z wojewodztwa łódzkiego. Ważnym elementem tego projektu jest udział 15 studentów UNS, którzy również będą uczestniczyć w zajęciach wspólnie z dyrektorami i nauczycielami, poszerzając swoje kompetencje i umiejętności jeszcze przed rozpoczęciem kariery w systemie oświaty.

Główny cel projektu:

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Kornelówka – Przystań  i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół z terenu woj. łódzkiego, w 2021 i 2022 roku.

O projekcie

Szkoła ćwiczeń „Architekci wiedzy” obejmuje wsparcie w czterech obszarach: matematycznym, przyrodniczym, informatycznym i językowym, ponadto również ICT, innowacyjności czy nauczania eksperymentalnego. Wszystkie działania dotyczące nauczycieli, które zostały zaplanowane w przedsięwzięciu (tj. organizacja sieci współpracy, lekcji pokazowych, warsztatów metodycznych, szkolenia TIK itp.) zakładają wykorzystanie zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Zaplanowano również działania wspierające nauczanie eksperymentalne poprzez wykorzystanie nowoczesnych pracowni oraz warsztatu zewnętrznego powstałych w ramach projektu oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Szkoła ćwiczeń oraz partnerzy opracują i wdrożą podczas realizacji przedsięwzięcia materiały dydaktyczne dla nauczycieli i studentów pedagogiki. W ten sposób wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wsparcie, które będą mogli wykorzystywać w przyszłości.

Kobieta i mężczyzna przed zajęciami na uczelni.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowią:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Kornelówka – Przystań, która otrzyma wsparcie w ramach projektu i będzie pełniła funkcję szkoły ćwiczeń oraz dyrektor i nauczyciele tej szkoły. Grupa docelowa to nauczyciele szkoły, którzy posiadają wykształcenie wyższe, doświadczenie i kompetencje, wymagane do pracy w szkole podstawowej. Uczą w szkole przedmiotów przyrodniczych, matematyki, informatyki, języków bądź są nauczycielami nauczania początkowego lub bibliotekarzami. To kobiety i mężczyźni, mieszkańcy woj. łódzkiego w wielu od 23 do 60 lat, pracuje w Publicznej Szkole Podstawowej Kornelówka – Przystań.
 • Szkoły podstawowe – szkoły, których siedziba znajduje się na terenie woj. łódzkiego, na terenach wiejskich i miejskich.
 • Nauczyciele szkół podstawowych – osoby pracujące w szkołach podstaw. na terenie woj. łódzkiego, zatrudnione na stanowisku nauczyciela. Posiadają wykształcenie wyższe, doświadczenie i kompetencje, wymagane do pracy w szkole podstawowej. To kobiety i mężczyźni, mieszkańcy woj. łódzkiego w wielu od 23 do 60 lat.
 • Dyrektorzy szkół objętych wsparciem – osoby zatrudnione na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej z terenu woj. łódzkiego Osoby posiadające wykształcenie, doświadczenie i umiejętności wymagane do pracy na tym stanowisku, osoby od 30 do 65 lat.
 • Studenci UNS, o specjalizacji nauczycielskiej – łącznie 15 osób

Wsparcie

Projekt obejmie wsparciem:

 • 7 szkół podstawowych z terenu woj. łódzkiego, w tym: 2 szkoły z terenów wiejskich oraz 1 szkoła integracyjna/specjalna, które w projekcie będą pełniły rolę szkół współpracujących które będą odbiorcami działań szkoły ćwiczeń.
 • 56 nauczycieli szkół podstawowych z 7 szkół współpracujących, po 8 os. z każdej szkoły w tym:
  – 4 nauczycieli  na poziomie 1-3
  – 4 nauczycieli  na poziomie 4-8
  z obszaru: językowego, informatycznego, przyrodniczego i matematycznego

Projekt nr POWR.02.10.00-00-3034/20 pn. „Architekci wiedzy” – szkoła ćwiczeń w Łodzi jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji: od 2021-01-01 do 2022-09-30

Zapraszamy szkoły podstawowe z województwa łódzkiego do udziału w projekcie.
Nabór trwa do 24 maja 2021.

Dokumenty:

 • Zaproszenie do udziału w projekcie (pdf)
 • Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie (pdf)
 • Wniosek aplikacyjny (pdf) (doc)

Szanowni Studenci Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, otwieramy nabór i serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie.

Do projektu mogą przystąpić studenci kierunku: Pedagogika, studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – specjalności nauczycielskie. Szczegóły rekrutacji zostały zakreślone w Regulaminie rekrutacji, który znajduje się poniżej. Zapytania i zgłoszenia przyjmuje:  mgr Anna Wierucka – uczelniany koordynator do spraw studentów: biuropraktyk@uns.lodz.pl, tel.: 42 232 74 83.

Nabór trwa do 29 listopada. Zapraszamy!

 • Regulamin rekrutacji (pdf)
 • Formularz aplikacyjny (pdf)
 • Formularz zgłoszeniowy (pdf)
 • Deklaracja uczestnictwa (pdf)
 • Oświadczenie (pdf)

Ogólnopolski Operator Oświaty

 • Uczelnia Nauk Społecznych

 

 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Publiczna Szkoła Podstawowa Kornelówka – Przystań w Łodzi

 

Koordynator projektu:
Katarzyna Jasik
kom. 533 330 761
Koordynator projektu w UNS:
Biuro Projektów UNS
Telefon: (42) 232 74 88
projekty@uns.lodz.pl

Biuro projektów

Jeśli masz jakiekolwiek pytania chętnie na nie odpowiemy.

Adres

Kamińskiego 21, Łódź, Polska

Telefon

(42) 232 74 88

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30