Nasza misja

Wybór uczelni oraz kierunku studiów to ważna decyzja w życiu każdego człowieka. Wybór ten może zdecydować o naszym sukcesie zawodowym.
W obecnych czasach rynek pracy stał się bardziej wymagający dla absolwentów szkół wyższych. W coraz mniejszym stopniu liczą się zapisy na uzyskanym dyplomie, a w coraz większym kwalifikacje i praktyczna wiedza zdobyta podczas studiów. To było celem powołania do życia Uczelni Nauk Społecznych – chęć przekazania praktycznych umiejętności i aktualnej wiedzy niezbędnej do znalezienia pracy oraz odniesienia sukcesu we współczesnej rzeczywistości gospodarczej.

  • Zebraliśmy grono czynnych zawodowo praktyków życia społecznego i gospodarczego – i to oni stanowią naszą kadrę dydaktyczną.
  • Wykorzystaliśmy najlepsze własne doświadczenia w organizowaniu procesu edukacji, dzięki czemu możemy zaproponować metody i techniki kształcenia unikatowe na Polskim rynku, które pozwalają uzyskać najbardziej poszukiwane kompetencje zawodowe zarówno tym, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy, jak i tym, którzy są czynni zawodowo i planują swój awans zawodowy
  • Praktyczność i nowoczesność naszych studiów stanowią dla nas największą wartość, którą chcielibyśmy przekazać Wam – obecnym i przyszłym Studentom UNS !

Strategia Rozwoju Uczelni

W cele strategiczne szkolnictwa wyższego wpisują się założenia UNS związane działalnością, planowaniem programów kształcenia w oparciu o potrzeby rynku i w odpowiedzi na zainteresowanie i możliwości absolwentów szkół ponadpodstawowych. Realizacja takiego założenia wymusza otwartość Uczelni na otoczenie zewnętrzne i rożne grupy interesariuszy oraz współpracę z pracodawcami. Otwartość Uczelni zakłada opracowanie programów kształcenia (w tym także innych form) w odpowiedzi na zapotrzebowanie otoczenia.
Cele strategiczne:

  • Kształcenie i doskonalenie procesu dydaktycznego
  • Kształtowanie otwartego i przyjaznego środowiska edukacyjnego
  • Współdziałanie Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym i dalsze upraktycznianie procesu kształcenia
  • Wsparcie procesów umiędzynarodowienia
  • Optymalizacja organizacji i zarządzania uczelnią
Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się!

Zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego.
Wypełnienie formularza pozwala też zarezerwować sobie miejsce w przypadku dużej liczby kandydatów.

ZAPISZ SIĘ

Rektorat UNS

Jeśli masz jakiekolwiek pytania chętnie na nie odpowiemy.

Adres

Kamińskiego 21, Łódź, Polska

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30
(w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień Rektorat Uczelni jest w soboty nieczynny)