Studenci Uczelni Nauk Społecznych mogą korzystać z różnych zasobów bibliotecznych – tradycyjnych bibliotek oraz repozytoriów cyfrowych on-line. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Kontakt: mgr Łukasz Marciniak
Telefon: (42) 232 74 99
Email: biblioteka@uns.lodz.pl

Biblioteka Uczelni Nauk Społecznych zaprasza wszystkich studentów i pracowników do korzystania ze zgromadzonych zasobów własnych oraz zasobów wirtualnych bibliotek współpracujących z UNS. Dostęp do wszystkich zasobów prezentowanych poniżej jest bezpłatny dla studentów i wykładowców UNS. .
Informujemy o możliwości skorzystania on-line z katalogu zasobów bibliotecznych Uczelni Nauk Społecznych. Dostęp on-line do katalogu odnajdą Państwo pod adresem https://m013272.molnet.mol.pl/.
W celu złożenia rezerwacji, konieczna jest rejestracja za pośrednictwem e-mail oraz akceptacja regulaminu biblioteki.

https://wbn.icm.edu.pl/

Zapraszamy wszystkich odwiedzających siedzibę Uczelni studentów do zapoznania się z zasobami oferowanymi przez Wirtualną Bibliotekę Nauki.

Z zasobów WBN można korzystać jedynie z sieci UNS. Zapraszamy zatem do pracowni komputerowych lub podłączania się do otwartej sieci UNS-WIFI na terenie Uczelni.

Aby przeglądać zasoby WBN wystarczy odwiedzić adres https://wbn.icm.edu.pl/.

https://academica.edu.pl/

Uczelnia Nauk Społecznych przystąpiła do programu Biblioteki Narodowej – CWPN Academica

W Academice udostępniane są przede wszystkim publikacje z lat 1990-2018: podręczniki akademickie, prace naukowe i popularnonaukowe, lektury na konkursy i olimpiady przedmiotowe oraz czasopisma naukowe z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wszystkich dziedzin wiedzy..

Dostęp do zasobów Academiki jest możliwy jedynie ze specjalnie przygotowanego w tym celu terminala, który znajduje się w pracowni komputerowej, w siedzibie UNS.

https://libra.ibuk.pl/

Z przyjemnością informujemy o nawiązaniu przez Uczelnię Nauk Społecznych współpracy z serwisem Wydawnictwa Naukowego PWN – IBUK Libra.

Ibuk Libra to platforma z cyfrowymi książkami. Jej zasób to ponad 30 000 tytułów z różnych dziedzin wiedzy i ponad 350 wydawców. Czytelnicy i pracownicy biblioteki oraz uczelni mogą korzystać ze zbiorów na miejscu lub z dowolnego miejsca na świecie dzięki specjalnym kodom PIN. Książki można nie tylko czytać, platforma daje możliwość zaawansowanej pracy z tekstem (zaznaczanie fragmentów, ich tagowanie, zakładki, sporządzanie notatek, wyszukiwanie wewnątrztekstowe, automatyczne generowanie bibliografii i in.).

Dzięki tej współpracy studenci i wykładowcy UNS zyskują bezpłatny dostęp do kilkuset podręczników i publikacji akademickich z obszaru nauk politycznych, pedagogiki i psychologii (pełen wykaz) oraz do ponad 1500 innych pozycji literaturowych.
Dostęp do tych zasobów możliwy jest w pracowni komputerowej UNS lub on-line (np. od siebie z domu).

Aby uzyskać bezpłatny zdalny dostęp do zasobów wykupionych przez UNS należy:

  1. samodzielnie zarejestrować się w serwisie IBUK Libra
  2. wysłać zgłoszenie do UNS z prośbą o przydzielenie indywidualnego numeru PIN
  3. wprowadzić uzyskany numer PIN do serwisu IBUK Libra (instrukcja)

Zgłoszenie z prośbą o przydzielenie indywidualnego numeru PIN należy wysłać na adres mailowy
ibuk@uns.lodz.pl,
podając:

  • Imię i Nazwisko (dotyczy studentów i wykładowców)
  • Numer albumu (dotyczy studentów)
  • Rok i kierunek studiów (dotyczy studentów)
  • Adres e-mail, na który ma być przesłany PIN (dotyczy studentów i wykładowców)

Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia przysłane drogą mailową!

Telefon: (42) 636 12 50
Email: wypozyczalnia@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi
Studenci i kadra naukowa Uczelni Nauk Społecznych, na mocy podpisanych porozumień, mają zagwarantowany dostęp do zbiorów tej dużej łódzkiej biblioteki.

Telefon: (42) 663 03 00
Email: informacja@wbp.lodz.pl
www.wbp.lodz.pl

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
Studenci i kadra naukowa Uczelni Nauk Społecznych, na mocy podpisanych porozumień, mają zagwarantowany dostęp do zbiorów tej dużej łódzkiej biblioteki.

Telefon BON UNS: (42) 232 74 83
Email BON UNS: bon@uns.lodz.pl
www.abc.uw.edu.pl

 

Biblioteka ABC,
to serwis zawierający zbiór cyfrowo przygotowanych materiałów dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (studenci niewidomi, słabowidzący i z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi czytanie materiałów w formacie czarnodrukowym). Znajdują się tam książki, czasopisma, prezentacje i inne dokumenty wspierające proces dydaktyczny. Materiały i publikacje przygotowywane są przez specjalistyczne uczelniane zespoły i ośrodki adaptacji.

Więcej informacji o bibliotece znajdziecie na stronie: https://bon.uw.edu.pl/wszystko-o-akademickiej-bibliotece-cyfrowej/

STRONA BIBLIOTEKI
https://www.abc.uw.edu.pl

Wszystkie osoby spełniające warunki do założenia konta zapraszamy do kontaktu z BON UNS

telefonicznie 42 232 74 83
lub mailowo bon@uns.lodz.pl

Logo Platformy Otwartej Nauki na zielonym tle

Platforma Otwartej Nauki to ośrodek oferujący wolny dostęp do polskich czasopism naukowych, książek naukowych oraz różnego rodzaju prace naukowe. Ilość pozycji liczona jest w tysiącach. Warto zapamiętać ten adres – przyda się na wielu etapach studiowania, pracy naukowej i zawodowej.

Platformę Otwartej Nauki znajdziecie pod adresem

SERWISY PLATFORMY OTWARTEJ NAUKI:

Biblioteka Nauki (https://bibliotekanauki.pl/) — największa baza publikacji naukowych w Polsce, zwiększająca ich dostępność, widoczność i oddziaływanie. Wielojęzyczny zasób serwisu tworzą pełne teksty artykułów z czasopism oraz książek naukowych ze wszystkich dziedzin nauki i dyscyplin naukowych wraz z bogatymi metadanymi. Wszystkie teksty dostępne są w sposób otwarty na podstawie umów zawartych przez ICM UW z ich wydawcami. W roku 2024 w Bibliotece Nauki dostępnych jest ponad 560 000 publikacji niemal 1000 polskich i europejskich wydawców.

Repozytorium OPEN (https://open.icm.edu.pl) — ogólnopolskie repozytorium, w którym naukowcy z różnych instytucji akademickich samodzielnie udostępniają w modelu otwartym artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty, rozprawy doktorskie i inne materiały ze wszystkich dziedzin nauki.

Repozytorium Otwartych Danych RepOD (https://repod.icm.edu.pl/) — ogólnopolskie repozytorium ogólnego przeznaczenia służące do otwartego udostępniania wszelkiego typu danych badawczych wytworzonych, zebranych lub opisanych na potrzeby działalności naukowej. Z serwisu korzystają zarówno indywidualne badaczki i badacze, jak i instytucje naukowe prowadzące własne kolekcje.

Repozytorium Danych Społecznych RDS (https://rds.icm.edu.pl/) — ogólnopolskie dziedzinowe repozytorium służące do otwartego udostępniania ilościowych oraz jakościowych danych społecznych.

Macromolecular Xtallography Raw Data Repository MX-RDR (http://mxrdr.icm.edu.pl/) — międzynarodowe repozytorium służące do archiwizacji i udostępniania danych krystalograficznych.