Niniejsza Baza Aktów Wewnętrznych służy do publikowania, w postaci elektronicznej , aktów prawnych Uczelni Nauk Społecznych związanych z jej codziennym funkcjonowaniem. Zawiera również uchwały, zarządzenia i regulaminy regulujące sprawy studenckie.

 1. Statut UNS
  Dokument określający sprawy związane z funkcjonowaniem Uczelni Nauk Społecznych.

 1. Regulamin organizacyjny UNS
 1. Regulamin Studiów UNS
  Znajdują się w nim wszystkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu studiów.
 1. Regulamin Samorządu Studenckiego UNS
  Określa cele i zadania organizacji reprezentującej interesy wszystkich studentów UNS
 1. Regulamin dyplomowania
  Reguluje przebieg procesu uzyskania dyplomu studiów wyższych
 1. Regulaminy świadczeń dla studentów
  Studenci Uczelni Nauk Społecznych mogą ubiegać się o różne formy pomocy materialnej:
   • Stypendium socjalne
   • Stypendium specjalne
   • Stypendium Rektora
   • Zapomogi losowe
 1. Regulamin Akademickiego Biura Karier

Wskazują warunki, terminy i tryb rekrutacji w danym roku akademickim

 1. Uchwała rekrutacyjna nr 4 z dn. 31.01.2020 r.
 1. Uchwała rekrutacyjna nr 5 z dn. 31.01.2020 r.
 1. Uchwała rekrutacyjna nr 6 z dn. 31.01.2020 r.
 1. Uchwała rekrutacyjna nr 7 z dn. 31.01.2020 r.
 1. Uchwała rekrutacyjna nr 1 z dn. 14.05.2021 r.
 1. Uchwała rekrutacyjna nr 2 z dn. 14.05.2021 r.
 1. Uchwała rekrutacyjna nr 3 z dn. 14.05.2021 r.
 1. Uchwała rekrutacyjna nr 4 z dn. 14.05.2021 r.
 1. Uchwała rekrutacyjna nr 1 z dn. 28.06.2021 r.
 1. Uchwała rekrutacyjna nr 2 z dn. 21.07.2021 r.

Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się!

Zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego.
Wypełnienie formularza pozwala też zarezerwować sobie miejsce w przypadku dużej liczby kandydatów.

ZAPISZ SIĘ

Rektorat UNS

Rektorat UNS pomoże w skontaktowaniu się z władzami i wykładowcami uczelni. Jeśli masz jakiekolwiek pytania chętnie na nie odpowiemy.

Adres

Kamińskiego 21, Łódź, Polska

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30