Czas trwania studiów2 lata / 4 semestry

Forma studiówstacjonarnie lub hybrydowo

Uzyskany dyplommagistra

Opis kierunku

PEDAGOGIKA STUDIA MAGISTERSKIE ŁÓDŹ

Potrzeba istnienia zawodu pedagoga, profesjonalnego doradcy i opiekuna w zmieniającym się świecie wymaga stworzenia i doskonalenia kadry profesjonalnie przygotowanej do wspierania w procesie nauczania oraz wychowania. Studia magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA realizują te cele. 

Absolwent kierunku PEDAGOGIKA przygotowany jest do pracy w instytucjach edukacji formalnej, w szczególności w placówkach systemu oświaty, placówkach kształcenia ustawicznego, firmach i instytucjach edukacji pozaformalnej w charakterze pedagoga, wychowawcy lub tutora. Jest gotowy do kompleksowej realizacji zadań o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, dydaktycznym, terapeutycznym czy doradczym. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu wsparcia i wychowania, oraz kluczowymi kompetencjami w obszarze pedagogiki oraz wybranej specjalności. 

Studia magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA trwają 3 lub 4 semestry i umożliwiają zdobycie różnorodnych uprawnień i kwalifikacji w zależności od wybranego toku kształcenia i specjalności.

Studenci w ramach praktyk  mogą zostać zaangażowani w zajęcia wspólnie z dyrektorami i nauczycielami, poszerzając tym samym swoje kompetencje i umiejętności jeszcze przed rozpoczęciem kariery w systemie oświaty

Grupa
Młody nauczyciel z dziennikiem i długopisem w dloniach. W tle uczniowie zgłaszają się do odpowiedzi.

Miejsca pracy

Absolwent w zależności od wybranej specjalności posiada kwalifikacje do pracy:

 • jako wychowawca / pedagog w instytucjach oświatowych i edukacyjnych,
 • jako pedagog/terapeuta w placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych,
 • jako wychowawca w placówkach edukacyjnych, placówkach opieki całkowitej i częściowej, placówkach profilaktyczno-wychowawczych, instytucjach i ośrodkach pomocy społecznej
 • jako specjalista/edukator z zakresu edukacji zdrowotnej i szeroko rozumianej profilaktyki w placówkach systemu edukacji, systemu służby zdrowia, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • jako edukator i trener prowadzący zajęcia rozwojowe,
 • w firmach szkoleniowych, treningowych, organizacjach społecznych i fundacjach o celach edukacyjnych,

oraz do podejmowania samodzielnej działalności w obszarze usług edukacyjnych.

Kobieta siedząca przy biurku na wideokonferennji. Ma uniesioną prawą dłoń, w lewej trzyma długopis, którym zapisuje notatki. Na uszach założone ma białe słuchawki.

Tryby studiowania

Wszystkie kierunki studiów realizowane w Uczelni Nauk Społecznych wspomagane są metodami i technikami kształcenia na odległość, dlatego możemy zaproponować ciekawe formuły studiowania:

 • Studia stacjonarne

Zajęcia są realizowane podczas 15 – 18 dni zjazdowych w semestrze (wybrane soboty i niedziele)

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia dydaktyczne są realizowane w formule maksymalnie 8 dni zjazdowych w semestrze (3 weekendowe zjazdy dydaktyczne w Łodzi + zjazd zaliczeniowy)

W UNS dajemy gwarancję stałego czesnego. Wysokość czesnego, dla poszczególnych lat studiów, stanowi element umowy i nie ulegnie zmianie. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozwala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.

 • 85 zł opłata rekrutacyjna
 • 22 zł opłata za legitymację studencką

Wysokość opłat dla poszczególnych lat studiów uzależniona jest od wybranego terminu wpłaty.

Tabela opłat dla kandydatów i studentów w Uczelni Nauk Społecznych
za studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

Kierunek
Rok I
Rok II
m-c
sem
m-c
sem
Pedagogika
450
2700
550
3300
Pedagogika (3 semestry)
450
2700
650
3900

Tabela opłat dla kandydatów i studentów w Uczelni Nauk Społecznych
za studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
(wariant ceny promocyjnej przy zachowaniu płatności do 5-go dnia miesiąca)

Kierunek
Rok I
Rok II
m-c
sem
m-c
sem
Pedagogika
400
2400
500
3000
Pedagogika (3 semestry)
400
2400
600
3600

Aby zapisać się na studia II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA wystarczy posiadać:

 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopię
 • oryginał dyplomu studiów licencjackich wraz z suplementem do wglądu +ich  kserokopie
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym (lub jego cyfrowy zapis w postaci pliku jpg)
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Pełen opis procedury rekrutacyjnej Przejdź

Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij prosty formularz i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informacje co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

ZAPISZ SIĘ

Biuro Rekrutacyjne

Adres

Kamińskiego 21, 90-229 Łódź, Polska

Telefon

(42) 232 74 99

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30