Czas trwania specjalizacji5 lat / 10 semestrów

Forma studiówstacjonarnie lub hybrydowo

Uzyskany dyplommagistra

Opis specjalności

Specjalność Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu przygotowuje do podejmowania kompleksowych działań diagnostycznych, edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji warunkujących podejmowanie profesjonalnych działań w obszarze zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i życiowych oraz kompleksowego wspierania osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – projektowania wieloprofilowej terapii oraz organizacji kształcenia specjalnego i rehabilitacji.

Absolwent studiów jest wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy w charakterze nauczyciela/pedagoga z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkolnictwie specjalnym, integracyjnym oraz ogólnodostępnym. Absolwent ma wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w różnych jej wymiarach. Uzyskuje przygotowanie do pracy edukacyjnej, wychowawczej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także kompetencje w zakresie profilaktyki, diagnozowania i terapii. 

Wszyscy absolwenci specjalności nabywają kwalifikację z zakresu edukacji włączającej.

Mały chłopiec rozmawiający z nauczycielką podczas nauczania indywidualnego w domu.

Kwalifikacje i kariera

Studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w:

  • przedszkolach specjalnych, 
  • oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, 
  • szkołach podstawowych specjalnych, 
  • oddziałach specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych,  
  • szkołach ponadpodstawowych specjalnych, 
  • oddziałach specjalnych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, 
  • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 
  • specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu we wszystkich typach przedszkoli i szkół a także w ośrodkach szkolno-wychowawczych jako nauczyciel wspomagający (pomoc nauczyciela, asystent nauczyciela) w:

  • przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego 
  • szkołach ogólnodostępnych, 

w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone.

Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij prosty formularz i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informacje co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

ZAPISZ SIĘ

Kontakt

Adres

Kamińskiego 21, 90-229 Łódź, Polska

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30
(w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień Rektorat Uczelni jest w soboty nieczynny)