Czas trwania studiów2 lata / 4 semestry

Forma studiówstacjonarnie lub hybrydowo

Uzyskany dyplommagistra

Opis kierunku

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA MAGISTERSKIE ŁÓDŹ

Studia magisterskie na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności kierowania organami państwowymi, samorządowymi, administracją państwową i dowództwami SZ RP w celu odparcia agresji, przygotowania państwa, jego struktur społecznych do działalności obronnej. 

Kierunek studiów, dedykowany jest przede wszystkim absolwentom, którzy zamierzają bezpośrednio wejść na rynek pracy w administracji rządowej i samorządowej, podmiotach gospodarczych oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa. Absolwenci kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE są profesjonalnie przygotowani do wypełnienia luki kadrowej z dziedziny obronności i bezpieczeństwa, która występuje na wszystkich szczeblach administracji publicznej oraz jako pracownicy cywilni służb mundurowych.

Zbliżenie na flagę Polski znajdującą się na mundurze na ramieniu.
Otwarta przestrzeń z dużą ilością biurek i ekranów. Żólnierze i inni mężczyźni siedzą na krzesłach przy biurkach.

Miejsca pracy

Absolwent w zależności od wybranej specjalności posiada kwalifikacje do pracy w:

 • Instytucjach administracji publicznej i jednostkach służb mundurowych, które zajmują się bezpieczeństwem obywateli
 • Zespołach reagowania kryzysowego zarówno na szczeblu regionalnym, jak i centralnym jednostkach administracji publicznej
 • Jednostkach samorządu terytorialnego
 • Policji
 • Straży Granicznej
 • Straży Pożarnej
 • Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Służbie Celnej
 • Służbie Więziennej
 • Inspekcji Transportu Drogowego
 • Straży Ochrony Kolei
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Agencji Wywiadu
 • Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
 • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służbie Wywiadu Wojskowego
 • Strażach gminnych (miejskich)
 • Instytucjach zajmujących się analizą zagrożeń i zagadnień związanych z bezpieczeństwem
 • Międzynarodowych agencjach ds. bezpieczeństwa
Kobieta siedząca przy biurku na wideokonferennji. Ma uniesioną prawą dłoń, w lewej trzyma długopis, którym zapisuje notatki. Na uszach założone ma białe słuchawki.

Tryby studiowania

Wszystkie kierunki studiów realizowane w Uczelni Nauk Społecznych wspomagane są metodami i technikami kształcenia na odległość, dlatego możemy zaproponować ciekawe formuły studiowania:

 • Studia stacjonarne

Zajęcia są realizowane podczas 15 – 18 dni zjazdowych w semestrze (wybrane soboty i niedziele)

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia dydaktyczne są realizowane w formule maksymalnie 8 dni zjazdowych w semestrze (3 weekendowe zjazdy dydaktyczne w Łodzi + zjazd zaliczeniowy)

W UNS dajemy gwarancję stałego czesnego. Wysokość czesnego, dla poszczególnych lat studiów, stanowi element umowy i nie ulegnie zmianie. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozwala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.

Wysokość opłat dla poszczególnych lat studiów uzależniona jest od wybranego terminu wpłaty.

Ty decydujesz ile zapłacisz.

 

OPŁATY PODSTAWOWE

 • 85 zł opłata rekrutacyjna
 • 22 zł opłata za legitymację studencką

CZESNE


Tabela opłat dla kandydatów i studentów w Uczelni Nauk Społecznych za studia rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025:
*(wariant czesnego promocyjnego dla pracowników służb mundurowych)
** (wariant czesnego promocyjnego płatnego w pierwszym semestrze studiów dla członków związków zawodowych Policji)

Kierunek
Rok I – I semestr
Rok I – II semestr
Rok II
m-c
sem
m-c
sem
m-c
sem
Bezpieczeństwo narodowe (4 semestry)
550

(500)*

(325)**
3300

(3000)

(1950)
550

(500)*
3300

(3000)
600
3600
Bezpieczeństwo narodowe (3 semestry)
700

(650)*

(400)**
4200

(3900)

(2400)
800
4800
800
4800

Tabela opłat dla kandydatów i studentów w Uczelni Nauk Społecznych za studia rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025
(wariant ceny promocyjnej przy zachowaniu płatności do 5-go dnia miesiąca)
*(wariant czesnego promocyjnego dla pracowników służb mundurowych)
** (wariant czesnego promocyjnego płatnego w pierwszym semestrze studiów dla członków związków zawodowych Policji)

Kierunek
Rok I – I semestr
Rok I – II semestr
Rok II
m-c
sem
m-c
sem
m-c
sem
Bezpieczeństwo narodowe (4 semestry)
500

(450)*

(275)**
3000

(2700)

(1650)
500

(450)*
3000

(2700)
550
3300
Bezpieczeństwo narodowe (3 semestry)
650

(600)*

(350)**
3900

(3600)

(2100)
750
4500
750
4500

Opłaty wynikające z tytułu czesnego prosimy kierować na Indywidualne konto bankowe generowane przez pracowników rektoratu podczas końcowego etapu rekrutacji.

Aby zapisać się na studia II stopnia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE wystarczy posiadać:

 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopię
 • oryginał dyplomu studiów licencjackich wraz z suplementem do wglądu +ich  kserokopie
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym (lub jego cyfrowy zapis w postaci pliku jpg)
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej
Pełen opis procedury rekrutacyjnej Przejdź
Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij prosty formularz i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informacje co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

ZAPISZ SIĘ

Zapraszamy do kontaktu

Zdjecie kobiety w blond włosach i żakiecie na tle schodów - Anetta Supel

Koordynator kierunku
Bezpieczeństwo Narodowe

dr Anetta Supel, MBA
tel.: 795 660 000
e-mail: anetta.supel@uns.lodz.pl

Biuro Rekrutacyjne

Adres

Kamińskiego 21, 90-229 Łódź, Polska

Telefon

(42) 232 74 99

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30
(w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień Rektorat Uczelni jest w soboty nieczynny)