Czas trwania studiów3 lata / 6 semestrów

Forma studiówstacjonarnie lub hybrydowo

Uzyskany dyplomlicencjata

Opis specjalności

Specjalność Zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej przygotowuje kadry zapewniające bezpieczeństwo ludności i środowiska w odpowiedzi na zagrożenia wymagające reakcji organów państwowych i służb do tego powołanych. 

Specjalność przygotowuje absolwentów do wykonywania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego oraz ochrony infrastruktury krytycznej. Jej celem jest kształcenie kadr na potrzeby jednostek administracji publicznej i samorządowej działających w obszarze zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz bezpieczeństwa infrastruktury technicznej.

Warunkiem wstępnym przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.

Nogi żołnierzy idących jeden za drugim.

Kwalifikacje i kariera

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy we wszystkich komórkach i na wszystkich szczeblach zarządzania kryzysowego i ratownictwa, w tym zwłaszcza w:

  • Jednostkach administracji publicznej
  • Jednostkach samorządu terytorialnego
  • Organizacjach prowadzących działania ratownicze (ratownictwo górskie, wodne, morskie)
  • Policji
  • Państwowej Straży Pożarnej
  • Przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych
  • Służbach likwidujących zagrożenia spowodowane katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi oraz działaniami terrorystycznymi
Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij prosty formularz i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informacje co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

ZAPISZ SIĘ

Kontakt

Adres

Kamińskiego 21, Łódź, Polska

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30
(w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień Rektorat Uczelni jest w soboty nieczynny)