Czas trwania specjalizacji2 lata / 4 semestry

Forma studiówstacjonarnie lub hybrydowo

Uzyskany dyplommagistra

Opis specjalności

Specjalność Bezpieczeństwo transgraniczne jest adresowana do osób, które wiążą swoje plany zawodowe z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo transgraniczne, zwłaszcza ze służbami mundurowymi. Ze względu na usytuowanie granicy Polski oraz Unii Europejskiej, program studiów koncentruje się na zjawiskach i procesach wykraczających poza granice państwowe, choć ściśle związanych z ochroną Polski. Absolwenci tej specjalności zostają wyposażeni w kompleksową wiedzę na temat politycznych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań bezpieczeństwa, a także podstaw prawnych funkcjonowania instytucji z nim związanych, znajdujących się w obszarze przygranicznym. Studenci zapoznają się również ze źródłami najważniejszych problemów – nielegalnej migracji, przemytu towarów, handlu ludźmi czy terroryzmu międzynarodowego oraz nabywają umiejętności konieczne do tego, by tym problemom stawiać czoła w ramach obowiązków zawodowych. Są przygotowani do pracy w instytucjach bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony granic RP oraz porządku publicznego w regionie przygranicznym: Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Policji, Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskiej.

Strażnik graniczny odwrócony tyłem, stojący na wzgórzu z widokiem na zielony teren.

Kwalifikacje i kariera

Specjalność przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych kwestiami bezpieczeństwa transgranicznego, którzy wiążą swoją działalność profesjonalną z tą przestrzenią zawodową. Specjalność przygotowuje do pracy w instytucjach bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony granic RP oraz porządku publicznego w regionie przygranicznym: Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Policji, Straży Miejskiej

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny programu studiów obejmuje, między innymi, takie zagadnienia jak:

 • Bezpieczeństwo granic RP i polityka migracyjna
 • Współpraca transgraniczna w Europie
 • Konflikty społeczno-polityczne współczesnego świata
 • Zagrożenia bezpieczeństwa w regionie transgranicznym
 • Zarządzanie ruchem granicznym
 • Wspólnotowe prawo celne
 • Zarządzanie kryzysowe na obszarach transgranicznych
 • Patologie działalności gospodarczej i przestrzeni społecznej
 • Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości międzynarodowej
 • Ochrona bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego
 • Analiza polityki zagranicznej w aspekcie bezpieczeństwa narodowego
Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij prosty formularz i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informacje co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

ZAPISZ SIĘ

Kontakt

Adres

Aleja Piłsudskiego 2a, Rzeszów, Polska

Telefon

+48 795 660 000

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 9:00 – 17:00
Prosimy o wcześniejszy kontakt drogą telefoniczną

Biuro Rekrutacyjne i Obsługi Studentów
Aleja Józefa Piłsudskiego 2a
35-959 Rzeszów
tel. 888 461 454
tel. 733 883 582
www.facebook.com/UNS.Rzeszow

Siedziba Filii / Miejsce realizacji zajęć
ul. Błogosławionej Karoliny 21
35-119 Rzeszów
budynek SP 18