Czas trwania studiów5 lat / 10 semestrów

Forma studiówstacjonarnie lub hybrydowo

Uzyskany dyplommagistra

Opis kierunku

Celem kształcenia na kierunku jednolitych studiów magisterskich PEDAGOGIKA SPECJALNA o profilu praktycznym, jest przygotowanie absolwentów do wspierania potencjału rozwojowego jednostek, projektowania działań umożliwiających im realizację indywidualnych potrzeb gwarantujących satysfakcjonującą jakość życia w wymiarze indywidualnym i społecznym; a także zdobycie kwalifikacji oraz kompetencji kluczowych do realizacji profesjonalnych zadań zawodowych w obszarze opieki, wychowania, edukacji, terapii, rehabilitacji czy resocjalizacji, w zależności od wybranej specjalności.

Kształcenie na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA gwarantuje nabycie wiedzy z zakresu problematyki pedagogiki osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również kluczowych umiejętności i kompetencji warunkujących efektywne posługiwanie się interdyscyplinarną wiedzą w działaniach profesjonalnych – rozumienia, diagnozowania możliwości, potrzeb, trudności rozwojowych oraz specjalnych zdolności, osób o rozwoju atypowym bądź nieprzystosowanych społecznie oraz dobierania odpowiednich strategii pomocy i tworzenia systemów wsparcia. Istotą kształcenia jest wyposażenie absolwentów w kluczowe umiejętności umożliwiających wspomaganie indywidualnej drogi człowieka w realizacji jego potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i życiowych oraz personalizacji procesów opieki, wychowania, kształcenia, terapii, rehabilitacji i resocjalizacji – zgodnie ze współczesnymi trendami europejskiej myśli edukacyjnej oraz współczesnych paradygmatów pedagogiki specjalnej.

Chłopiec pokazujący liczbę cztery na palcach.
Młodzi ludzie spoglądający na monitor.

Miejsca pracy

Absolwent w zależności od wybranej specjalności posiada kwalifikacje do pracy:

 • powszechnych i specjalnych instytucjach oświatowych,
 • specjalnych ośrodkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych,
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • organizacjach pozarządowych realizujących programy wspomagania rozwoju dziecka,
 • w placówkach pomocowych i ośrodkach związanych z poradnictwem w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży,
 • poradniach rodzinnych,
 • ośrodkach rehabilitacji,
 • ośrodkach zdrowia,
 • ośrodkach interwencyjnych,
 • ośrodkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz firmach świadczących usługi psychoedukacyjne i prorozwojowe,
 • ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

oraz do prowadzenia własnej działalności w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rozwojowej.

Kobieta siedząca przy biurku na wideokonferennji. Ma uniesioną prawą dłoń, w lewej trzyma długopis, którym zapisuje notatki. Na uszach założone ma białe słuchawki.

Tryby studiowania

Wszystkie kierunki studiów realizowane w Uczelni Nauk Społecznych wspomagane są metodami i technikami kształcenia na odległość, dlatego możemy zaproponować ciekawe formuły studiowania:

 • Studia stacjonarne

Zajęcia są realizowane podczas 20 dni zjazdowych w semestrze (wybrane soboty i niedziele)

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia dydaktyczne są realizowane w formule maksymalnie 10 dni zjazdowych w semestrze (4 weekendowe zjazdy dydaktyczne w Uczelni + zjazd zaliczeniowy)

Stos zeszytów na spirali

Podstawy prawne

Jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),
 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018, poz. 1861),
 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575 z późn. zm.)

 • 85 zł opłata rekrutacyjna
 • 22 zł opłata za legitymację studencką

Wysokość opłat dla poszczególnych lat studiów uzależniona jest od wybranego terminu wpłaty.

Ty decydujesz ile zapłacisz

Tabela opłat dla kandydatów i studentów w Uczelni Nauk Społecznych za studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024:

Rok I
Rok II
Rok III
Rok IV
Rok V
m-c
sem
m-c
sem
m-c
sem
m-c
sem
m-c
sem
400
2400
450
2700
500
3000
550
3300
600
3600

Tabela opłat dla kandydatów i studentów w Uczelni Nauk Społecznych za studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
(wariant ceny promocyjnej przy zachowaniu płatności do 5-go dnia miesiąca)

Rok I
Rok II
Rok III
Rok IV
Rok V
m-c
sem
m-c
sem
m-c
sem
m-c
sem
m-c
sem
350
2100
400
2400
450
2700
500
3000
550
3300

Opłaty wynikające z tytułu czesnego prosimy kierować na Indywidualne konto bankowe generowane przez pracowników rektoratu podczas końcowego etapu rekrutacji.

 

Aby zapisać się na jednolite studia magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA wystarczy posiadać:

 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopię
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym (lub jego cyfrowy zapis w postaci pliku jpg)
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Pełen opis procedury rekrutacyjnej Przejdź

Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij prosty formularz i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informacje co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

ZAPISZ SIĘ

Biuro Rekrutacyjne

Adres

Kamińskiego 21, 90-229 Łódź, Polska

Telefon

(42) 232 74 99

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30