Czas trwania studiów2 semestry

Forma studiówniestacjonarna (sb-nd)

Cena całkowita12 500 pln

Charakter studiów

Studia MBA o profilu Coaching i Mentoring nie są obięte kształceniem modułowym.

Celem studiów Executive MBA: Coaching i Mentoring jest profesjonalne przygotowanie do zawodu coacha i mentora w organizacji jak również poza nią. Studia przygotowują do profesjonalnego zarządzania wiedzą jako zasobem. Zajęcia prowadzą tylko praktycy, z wieloletnim doświadczeniem jako managerowie, coachowie i metorzy dlatego po ukończeniu studiów będziesz w pełni wyposażony w praktyczne techniki pracy jako samodzielny coach i mentor.

To jedyny program studiów Executive MBA dotyczący coachingu i mentoringu posiadający akredytację europejską EMCC EQA. Po jego ukończeniu będziesz mógł w uproszczony sposób otrzymać Europejską Akredytację Indywidualną EIA dla coachów i mentorów.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration: Modern management in modern healthcare przeznaczone są dla:

 • specjalistów i managerów, których interesuje rozwój współpracowników
 • liderów którzy pragną zastosować coachingowy styl przywództwa w swoich organizacjach.

Wymagane jest minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe.

CO ZYSKUJESZ

KORZYŚCI I EFEKTY DLA SŁUCHACZA:

 • poznanie metody coachingu, mentoringu i ich odmiany,
 • zyskasz 8 kluczowych kompetencji w oparciu o międzynarodowe standardy,
 • przećwiczysz ponad 25 narzędzi coachingu i mentoringu,
 • przećwiczysz w praktyce jak zarządzać procesami coachingu i mentoringu,
 • zdobędziesz nową wiedzę z zakresu mechanizmów psychologicznych,
 • nabędziesz umiejętności aktywizowania do działania i budzenia motywacji wewnętrznej,
 • dowiesz się jak radzić sobie z trudnymi, nieprzewidywalnymi emocjami,
 • poznasz metody projektowania i planowania przyszłości,
 • doświadczysz jak budować pewność siebie i pracować na zasobach,
 • poznasz lingwistykę wspierającą zmianę i zasady komunikacji stosowane w coachingu i mentoringu,
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności zmiany przekonań ograniczających na wspierające służące rozwojowi w oparciu o nowoczesne odkrycia psychologii,
 • przećwiczysz metody pracy z relacjami biznesowymi i relacjami partnerskimi,
 • przećwiczysz jak stosować techniki rozwijające kreatywność i inspirujące do odkryć,

Dyplomy i certyfikaty

 • certyfikat Coaching, Mentoring i Intermentoring – wydany przez Institute for Executive Development
 • możliwość otrzymania międzynarodowego certyfikatu z zakresu coachingu i mentoringu EMCC Global na poziomie EQA Practitioner
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych „Executive Master of Business Administration” (MBA) Uczelni Nauk Społecznych zawierający szwajcarską akredytację (wydawane w języku polskim i angielskim)
 • certyfikat potwierdzający kwalifikacje do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655).
 • certyfikat potwierdzający nadanie międzynarodowych kwalifikacji biznesowych Executive MBA

Współpraca

Studia prowadzone są we współpracy z:

 • firmą Norman Benett, wdrażającą standardy coachingu i mentoringu już od 17 lat,
 • European Mentoring & Coaching Council,
 • Międzynarodowym Stowarzyszeniem Mentorów.

 

Certyfikat EMCC

Co daje Certyfikat Europejski?

 • Potwierdzenie, że jesteś coachem pracującym w oparciu o europejskie standardy,
 • Potwierdzenie, że znasz kompetencje europejskie i potrafisz je stosować w praktyce,
 • Potwierdzasz, że zrealizowałeś 36 godzin coachingu,
 • Zostajesz zaproszony do pracy zgodnie z Kodeksem Etycznym EMCC,
 • Zostajesz zaproszony jako Członek Tytularny EMCC Poland (dodatkowa opłata)

Opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych obejmuje koszt związany z przygotowaniem i wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku, w sprawie dokumentacji przebiegu studiów). Opłata pobierana jest jednorazowo w momencie odbioru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Opłata rekrutacyjna400 zł
Opłata za studia – płatność jednorazowa 12 500 zł
Opłata za studia – płatność semestralna2x 6500 zł
Opłata za studia – płatność kwartalna4x 3 350 zł
Certyfikat EMCC Global na poziomie EQA PractitionerEUR 300

Jeśli potrzebujesz faktury skontaktuj się z nami pod adresem email: podyplomowe@uns.lodz.pl
W treści wiadomości podaj dane wymagane do wystawienia dokumentu oraz numer słuchacza, który znajduje się w Twojej umowie.

Numer konta do wpłat rekrutacyjnych
W tytule przelewu należy umieścić: „Opłata rekrutacyjna, imię, nazwisko, kierunek studiów.”
78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
Uczelnia Nauk Społecznych
90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 21
Twoje indywidualne konto do wpłat czesnego znajduje się na umowie.

Studia MBA realizowane przez Uczelnię Nauk Społecznych mogą być dofinansowane nawet w 80%.

Szczegółowych informacji na temat terminów składania wniosków oraz wymogów formalnych udzielają operatorzy środków w danym makroregionie.

Nasi pracownicy wskażą Państwu odpowiedniego operatora po zgłoszeniu takiej potrzeby poprzez mba@uns.lodz.pl lub formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce kontakt.

Uczelnia Nauk Społecznych przygotuje dla Państwa wszystkie wymagane ze strony podmiotu prowadzącego studia MBA dokumenty jakich oczekiwać będzie Operator środków celem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Nasze usługi objęte wsparciem znajdziesz tutaj: Profil UNS w BUR.

Uzyskaj nawet 80% dofinansowanie studiów MBA, zapisz się na aktywną usługę. Nabór na semestr zimowy 2022/2023 rozpocznie się 18 lipca 2022 i zakończy 19 września 2022.

Z uwagi na powiązania z PSF lista operatorów jest identyczna dla obu usług i znajduje się pod linkiem:
LISTA OPERATORÓW Podział terytorialny – wojewódzki

Uzyskaj finansowanie nawet do 100% na studia MBA i DBA.
Z wnioskiem o udzielenie dofinansowania w tym przypadku obligatoryjnie występuje pracodawca.

Więcej informacji uzyskasz w Urzędzie Pracy, pod który podlegasz. Każdy z UP aktualizuje informacje o nowych naborach do KFS. 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób,  ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

W ramach RPO realizowane są projekty w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) tj. schematów dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników. PSF oparte są na podejściu popytowym, pozwalającym na proste i szybkie finansowanie usług rozwojowych wybranych samodzielnie przez przedsiębiorcę i odpowiadających na jego indywidualne potrzeby rozwojowe.

Podejście popytowe jest wdrażane na dwóch poziomach: krajowym oraz regionalnym.

 1. Krajowy – skupiony jest na zapewnieniu dostępności o jakości usług i jest realizowany z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych BUR,
 2. Regionalny – dotyczy dystrybucji środków EFS przeznaczonych na wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw. PSF funkcjonuje w 14 województwach (z wyłączeniem województwa mazowieckiego i pomorskiego) .

Z uwagi na powiązania z BUR lista operatorów jest identyczna dla obu usług i znajduje się pod linkiem:

LISTA OPERATORÓW Podział terytorialny – wojewódzki

Celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:
SZCZEGÓŁY NABORU

Finansowanie studiów MBA oraz innych podyplomowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

SZCZEGÓŁY WSPARCIA

Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Jeżeli wśród nich nie znalazłeś odpowiedzi na własne to zapraszamy do kontaktu z nami.

Oczywiście!
Wszystkie informacje dotyczące dofinansowania studiów MBA na poziomie Executive znajdziecie Państwo w zakładce: dofinansowanie

Tak, przygotowaliśmy dla Państwa pakiet kursów i szkoleń dodatkowych, które mogą być realizowane w trakcie trwania studiów Executive MBA.
O rodzaje kursów oraz zasady ich realizacji zapytaj Rektorat UNS

Niektóre z programów profilowanych nadają dodatkowe uprawnienia, szczegóły znajdują się poniżej w zakładkach wybranych profili.
Przykładowo studia Executive MBA: Przywództwo i zarządzanie w oświacie nadają uprawnienia do ubiegania się o stanowisko dyrektora placówki oświatowej w rozumieniu § 1 pkt. 2 Rozporządzenia MEiN.

Jeśli są to studia dla których w II semestrze realizowany jest moduł profilujący, słuchacz po prostu realizuje semestr I zgodnie ze standardowym programem studiów Executive MBA, a semestr II realizuje zgodnie z przedmiotami opisanymi w zakładce danego profilu.
Jeśli jest to program nieobjęty kształceniem modułowym (np. Executive MBA: Coaching i Mentoring) oba semestry realizowane są autorsko, a ich program nie jest powiązany z programem podstawowym Executive MBA

Tak, profilowane studia MBA pozwalają spełnić wymagania stanowiące warunek konieczny wskazany w wymogach wobec kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655).

Nie, standardowo słuchacz realizuje program Executive Master of Business Administration.
Jego szczegółowy program przedstawiono powyżej.

Jak sie zapisać?

Wykaz wymaganych dokumentów oraz opis procedury rekrutacyjnej znajdziesz w zakładce Rekrutacja.

Sprawdź
Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się!

Zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego.
Wypełnienie formularza pozwala też zarezerwować sobie miejsce w przypadku dużej liczby kandydatów.

Zapisz się

Akredytacje i Partnerstwa

Biuro rekrutacyjne

Biuro Rekrutacyjne Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS wspomaga kandydatów w procesie rekrutacji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania chętnie na nie odpowiemy

Adres

Kamińskiego 21, Łódź, Polska

Telefon

(42) 232 74 99

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30