Czas trwania specjalizacji5 lat / 10 semestrów

Forma studiówstacjonarnie lub hybrydowo

Uzyskany dyplommagistra

Opis specjalności

Specjalność Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową przygotowuje do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością wzrokową. Umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji warunkujących podejmowanie profesjonalnych działań w obszarze zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i życiowych oraz kompleksowego wspierania osoby z niepełnosprawnością wzrokową, projektowania wieloprofilowej terapii oraz organizacji kształcenia specjalnego i rehabilitacji.

Absolwent studiów posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy w charakterze nauczyciela/pedagoga z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością wzrokową w szkolnictwie specjalnym, integracyjnym i ogólnodostępnych oraz w zakresie pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością wzrokową. Absolwent ma wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji osób z niepełnosprawnością wzrokową w różnych jej wymiarach. Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy edukacyjnej, wychowawczej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością wzrokową, a także kompetencje w zakresie profilaktyki, diagnozowania i terapii. Nabywa kompetencje w zakresie wspomagania orientacji przestrzennej i przemieszczania się osób z niepełnosprawnością wzorkową, jak również metodyki nauczania alfabetu Breille’a. Wszyscy absolwenci specjalności nabywają kwalifikację z zakresu edukacji włączającej.

Nauczycielka wraz z uczniem siedzą przy biurku, na którym znajduje się zeszyt, jabłko i stos książek.

Kwalifikacje i kariera

Studia na specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową umożliwiają zdobycie kwalifikacji do pracy na stanowisku tyflopedagoga, terapeuty i nauczyciela wspomagającego w:

  • przedszkolach specjalnych, 
  • oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, 
  • szkołach podstawowych specjalnych, 
  • oddziałach specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, 
  • szkołach ponadpodstawowych specjalnych, 
  • oddziałach specjalnych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, 
  • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 
  • specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową 
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych.

Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij prosty formularz i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informacje co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

ZAPISZ SIĘ

Kontakt

Adres

Kamińskiego 21, 90-229 Łódź, Polska

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30
(w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień Rektorat Uczelni jest w soboty nieczynny)