Czas trwania studiów3 lata / 6 semestrów

Forma studiówstacjonarnie lub hybrydowo

Uzyskany dyplomlicencjata

Opis specjalności

Specjalność Zarządzanie w biznesie i administracji przygotowuje do zarządzania własnym przedsiębiorstwem, działem dowolnej organizacji lub do podjęcia pracy w administracji rządowej, samorządowej i do sprostania wyzwaniom stojącym przed współczesnym korpusem urzędniczym. Dowiesz się, jak przeprowadzać analizy strategiczne oraz jak tworzyć i wdrażać strategię i politykę organizacji w dynamicznym, wielokulturowym otoczeniu biznesowym. Poznasz zasady regulujące funkcjonowanie administracji publicznej na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym oraz funkcjonowanie samorządu terytorialnego, gospodarkę budżetową w administracji oraz warunki i przepisy regulujące zamówienia publiczne. Ponadto poznasz sprawdzone metody zarządzania ludźmi i budżetami, a także komunikacji z klientami oraz partnerami.

Dwie młode kobiety ściskające sobie dłonie.

Kwalifikacje i kariera

Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w:

 • Urzędy gminne, powiatowe i wojewódzkie
 • Instytucje samorządowe
 • Ministerstwa i Instytucje centralne
 • Administracja publiczna i samorządowa
 • Stanowiska kierownicze w jednostkach administracyjnych państwa
 • Sądy, Policja, Wojsko, Szpitale

Absolwenci tej specjalności są również przygotowani do pełnienia ról kierowniczych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach oraz przedsięwzięciach oraz do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności biznesowej.

Kobieta siedząca przy biurku na wideokonferennji. Ma uniesioną prawą dłoń, w lewej trzyma długopis, którym zapisuje notatki. Na uszach założone ma białe słuchawki.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny programu studiów obejmuje, między innymi, takie zagadnienia jak:

 • Zarządzanie firmą
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Prawo handlowe
 • Digitalizacja biznesu
 • Marketing
 • Doskonalenie kompetencji menadżerskich
 • Analiza procesów biznesowych
 • Prawo administracyjne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
 • Administracja publiczna i samorządowa
 • Postępowanie egzekucyjne i karno-skarbowe
 • Prawo zamówień publicznych
 • Gospodarka budżetowa
Młoda uśmiechnięta kobieta w jadnej marynarce.

Korzyści

Absolwenci tej specjalności posiadają kompetencje umożliwiające podejmowanie racjonalnych decyzji dotyczących zarówno szczebla strategicznego, jak i operacyjnego, w różnych sferach funkcjonowania organizacji biznesowych (produkcyjnych, handlowych, usługowych) i podmiotów sektora publicznego.
Mają umiejętności kierowania podmiotami i zespołami ludzkimi, planowania i organizowania pracy zespołowej, stosowania odpowiednich sposobów motywowania.
Są przygotowani do zarządzania w warunkach ryzyka i niepewności, w warunkach internacjonalizacji (umiędzynarodowienia) działalności oraz w warunkach różnic kulturowych. .

Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij formularz rejestracyjny i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informację, co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

ZAPISZ SIĘ

Biuro Rekrutacyjne

Jeśli masz jakiekolwiek pytania chętnie na nie odpowiemy.

Adres

Kamińskiego 21, Łódź, Polska

Telefon

(42) 232 74 99

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30