Biuro rekrutacyjne MBA

Proces rekrutacyjny jest prowadzony w sposób ciągły. Kolejne edycje studiów uruchamiane są co pół roku (dwa razy w ciągu roku akademickiego – jesienią i na wiosnę).
O przyjęciu na studia MBA decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania puli limitu miejsc (kolejność zgłoszenia warunkuje termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej).

Aby zapisać się na studia można wystarczy wykonać kilka prostych kroków.

  • wypełnij formularz onlineskontaktujemy się z Tobą

  • odbądź rozmowę kwalifikacyjnąw kilku zdaniach opowiesz o sobie

  • przygotuj dokumentyzbierz dokumenty i wpłać wpisowe

  • dostarcz dokumentya my potwierdzimy przyjęcie na studia

Biuro rekrutacyjne MBA

Wypełnij prosty formularz rekrutacyjny Przejdź do formularza

Prosimy Cię jedynie o podstawowe informacje wymagane do kontaktu. Wypełnienie formularza nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy z Uczelnią Nauk Społecznych.

Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia pracownik Biura Obsługi Słuchaczy skontaktuje się z Tobą w ciągu 48h.

Kontakt nastąpi poprzez pocztę email lub/i telefonicznie. Podczas rozmowy będziesz mógł rozwiać wszystkie wątpliwości, odpowiemy na każde Twoje pytanie. Na wskazany adres e-mail otrzymasz szkic umowy oraz najistotniejsze, dodatkowe informacje. 

Prorektor UNS ds. Studiów MBA odbędzie z Tobą rozmowę kwalifikacyjną, będzie ona realizowana online na wybranej platformie. Odpowiesz na kilka pytań dotyczących przebiegu kariery zawodowej, przebytych kursów czy posiadanych uprawnień. 

Po otrzymaniu od nas umowy prosimy o jej wydrukowanie, ewentualne uzupełnienie i podpisanie.

Dodatkowo prosimy o naszykowanie:

  • kopii świadectwa ukończenia studiów wyższych (licencjackie, magisterskie, inżynierskie lub równoważne) – potwierdzone za zgodność z oryginałem: notarialnie lub w obecności naszego pracownika
  • potwierdzenia doświadczenia zawodowego w formie CV, odpisu KRS lub odpisu z CEIDG
  • podpisanego kwestionariusza RODO, który otrzymasz od nas wraz z umową
  • potwierdzenia dokonania wpłaty w wysokości 400 zł (opłata wpisowa zwracana jest jedynie w przypadku odrzucenia kandydata przez Uczelnię)

Numer konta do wpłat rekrutacyjnych

W tytule przelewu należy umieścić: „Opłata rekrutacyjna, imię, nazwisko, kierunek studiów.”

78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
Uczelnia Nauk Społecznych
90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 21

Twoje indywidualne konto do wpłat czesnego znajduje się na umowie.

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów prosimy o ich dostarczenie do Biura Obsługi Słuchaczy. 

Akceptujemy wyraźne skany przesłane na nasz adres e-mail podyplomowe@uns.lodz.pl lub formę papierową dostarczoną osobiście lub korespondencyjnie na adres:

Uczelnia Nauk Społecznych,
ul. Kamińskiego 21,
90-229 Łódź

Po weryfikacji dokumentów nasz pracownik poinformuje cię o przyjęciu na studia.

Witamy wśród społeczności akademickiej Uczelni Nauk Społecznych. 

Biuro rekrutacyjne MBA

Biuro Rekrutacyjne MBA Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS wspomaga kandydatów w procesie rekrutacji.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania chętnie na nie odpowiemy.

Adres

Kamińskiego 21, 90-229 Łódź, Polska

Telefon

697 504 436

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30