POWAKACYJNE OSZCZĘDZANIE

Oszczędzasz nawet 340 zł

 

Zapisz się na studia pomiędzy
24.08.2015 a 7.09.2015
a opłacimy za Ciebie jeden miesiąc studiów!


Postanowienia szczegółowe:

  • promocja dotyczy kandydatów, którzy dostarczyli osobiście lub listownie komplet dokumentów rekrutacyjnych w okresie 24 sierpień 2015 - 7 wrzesień 2015 (włącznie),
  • jako datę złożenia dokumentów uznaje się datę ich wpływu do Łódzkiego Biura Rekrutacyjnego UNS (dzień dostarczenia osobistego lub dzień doręczenia przesyłki listownej),
  • promocja zostaje przyznana kandydatowi dopiero po przyjęciu Go na studia (po wzajemnym zawarciu umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz wpisaniu do na listę studentów Uczelni Nauk Społecznych),
  • promocja dotyczy przyznania zwolnienia z wymogu opłaty jednego miesięcznego czesnego wymaganego tabelą opłat dla pierwszego roku studiów i jest przyznawane w postaci ulgi w opłatach, po terminowym uregulowaniu przez studenta pierwszych trzech czesnych miesięcznych oraz pozostałych wymaganych opłat przewidzianych tabelą opłat dla pierwszego roku studiów,
  • promocja nie dotyczy studentów objętych w trakcie roku akademickiego Indywidualną Organizacją Studiów.

 

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw