Seminarium - 26.04.2017

26.04.2017
11.00 - 18.30

SEMINARIUM
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
UNS
Kamińskiego 21

ZOBACZ ZDJĘCIA

ZAPROSZENIE

Uczelnia Nauk Społecznych
zaprasza na
seminarium z zakresu bezpieczeństwa placówek oświatowych

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

26 kwietnia 2017 godz. 11.00–18.30
Uczelnia Nauk Społecznych, Łódź, ul Kamińskiego 21


Edukacja dla bezpieczeństwa nie jest nowym pojęciem dla placówek edukacyjnych. Przedmiot o takiej nazwie został wprowadzony w roku 2009  i zastąpił przysposobienie obronne. Jego zakres tematyczny dotyczy obrony cywilnej, metod ochrony przed różnymi zagrożeniami, zasad zachowania się w momencie zagrożenia, wojska, rodzajów broni, elementów prawa międzynarodowego w zakresie konfliktów zbrojnych oraz topografii.

Tematyka seminarium częściowo nawiązuje do zakresu pojęć związanych z tym przedmiotem, pozwala rozszerzyć wiedzę kadry pedagogicznej na temat bezpieczeństwa podopiecznych i placówek pedagogicznych. W trakcie seminarium wskazane zostaną także rozwiązania i metody komunikacji w sytuacji kryzysowej.                 

Cztery panele związane z zarządzaniem kryzysowym, komunikacją kryzysową, ochroną danych i informacji, a także bezpieczeństwem fizycznym w placówkach edukacyjnych będą nie tylko źródłem wiedzy, ale także platformą wymiany doświadczeń i poglądów.  Seminarium ma także na celu rozszerzenie wiedzy zdobytej podczas konferencji „Sytuacje kryzysowe w szkole mediacje, negocjacje, procedury”, która odbyła się w ubiegłym roku.

Seminarium kierowane jest do kardy pedagogicznej przedszkoli, szkół podstawowych i średnich oraz osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. Prelegentami podczas seminarium będą naukowcy, wykładowcy Uczelni Nauk Społecznych, specjaliści w dziedzinie komunikacji i bezpieczeństwa, a także przedstawiciele służb mundurowych wojska i policji:

  • mł. insp. Włodzimierz Sokołowski - Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  • ppor. rez. mgr Witold Filipski - Uczelnia Nauk Społecznych
  • dr Katarzyna Derlatka - Uczelnia Nauk Społecznych
  • dr Karol Stryjski - Uczelnia Nauk Społecznych
  • mgr inż. Krzysztof Ciemcioch - Politechnika Łódzka, Uczelnia Nauk Społecznych

Koszt udziału w seminarium to 50 PLN od osoby.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat.

Program seminarium

11:00-11:15 rejestracja uczestników
11:15-11:30 powitanie uczestników seminarium

11:30-13:00
Panel 1.
Zarządzanie kryzysowe.

mł. insp. Włodzimierz Sokołowski mł. insp. Włodzimierz Sokołowski
Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Łodzi ds. Ochrony Praw Człowieka

Zagadnienia z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym, fazy zarządzania kryzysowego, procedury, obszary zarządzania kryzysowego związane z bezpieczeństwem placówek oświatowych.

13:05-14:25
Panel 2.
Komunikacja kryzysowa/Podnoszenie świadomości bezpieczeństwa wśród personelu i uczniów

dr Katarzyna Derlatka dr Katarzyna Derlatka - wykładowca UNS
dr Karol Stryjski dr Karol Stryjski - wykładowca UNS

Procedura komunikacyjna w placówkach szkolnych na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej, metody komunikacji przed w trakcie i po zaistnieniu sytuacji kryzysowej, prewencja, edukacja na temat bezpieczeństwa, plany, metody, narzędzia.
 
14:25-14:45 przerwa kawowa
 
14:45-16:15
Panel 3.
Bezpieczeństwo obiektu edukacyjnego

ppor. rez. mgr Witold Filipski ppor. rez. mgr Witold Filipski - wykładowca UNS

Bezpieczeństwo fizyczne obiektu szkolnego, monitoring, zabezpieczenia przeciwpożarowe, ewakuacja, rodzaje zagrożeń w placówkach edukacyjnych i zasady zachowania w obliczu zagrożenia, poradnik antyterrorystyczny, jak się zachować w sytuacji zagrożenia (broń chemiczna, bomba, atak z bronią i inne).

16:20-17:50
Panel 4.
Ochrona danych i bezpieczeństwo informacyjne

mgr inż. Krzysztof Ciemcioch mgr inż. Krzysztof Ciemcioch -
Politechnika Łódzka,
wykładowca UNS

Zasady ochrony danych i informacji w placówkach szkolnych, komunikacja internetowa, zagrożenia w sieci, dezinformacja

17:55-18:30
Podsumowanie, rozdanie certyfikatów Uczelni Nauk Społecznych

 

KOMITET NAUKOWY SEMINARIUM

dr hab. Urszula Anna Domżał – Rektor UNS
dr hab. Zdzisław Jezierski
dr Agnieszka Szpak
dr Katarzyna Derlatka
dr Karol Stryjski
dr Paweł Ciołkiewicz
dr Konrad Jędrzejczyk
mgr inż. Krzysztof Ciemcioch

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Katarzyna Derlatka
dr Karol Stryjski
dr Paweł Ciołkiewicz
dr Konrad Jędrzejczyk
mgr Edyta Sabicka
mgr Paweł Klepczarek


Zgłoszenia udziału prosimy wysyłać do dnia 16 kwietnia 2017 r. na adres konferencja@uns.lodz.pl

Formularz zgłoszeniowy (pdf) - do pobrania


Opłatę 50 PLN należy wnieść do dnia 20 kwietnia 2017 r. na konto
Uczelni Nauk Społecznych
ul. Kamińskiego 21
90-229 Łódź

Bank PKO BP 78 1020 3352 0000 1702 0205 7842


Adres e-mailowy
katarzyna.derlatka@uns.lodz.pl
karol.stryjski@uns.lodz.pl
 
Kontakt telefoniczny
tel. 42 232 74 86

 

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw