Rekrutacja na studia UNS

Rekrutacja na studia w UNS


MOŻESZ ZAPISAĆ SIĘ NA STUDIA NIE WYCHODZĄC Z DOMU

(UWAGA - dokumenty do pobrania, dotyczącę rekrutacji na RA 2018/2019 będą dostępne od 01.05.2018)

W trosce o Wasz czas uprościliśmy procedurę rekrutacyjną. Wystarczy, że wykonasz kilka kroków:

1. Zarejestruj się on-line lub

2. Pobierz, wypełnij i podpisz kwestionariusz osobowy (studia I stopnia, studia II stopnia)

3. Pobierz, wypełnij i podpisz druk studenckiego ślubowania (do pobrania tutaj - pdf)

4. Pobierz i podpisz 2 egzemplarze umowy (Pedagogika I stopnia, Pedagogika II stopnia, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie)

5. Naszykuj:

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - do wglądu) - dot. rekrutacji na studia II stopnia
 • kserokopię suplementu do dyplomu (w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005) - (oryginał/odpis suplementu do dyplomu - do wglądu) - dot. rekrutacji na studia II stopnia
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis świadectwa dojrzałości – do wglądu)
 • kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 • 2 fotografie o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 • 4 koperty ze znaczkami (4 x 3,20 zł - zmiana stawek Poczta Polska od 01.02.2017) i adresem zwrotnym kandydata
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy:

78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
Uczelnia Nauk Społecznych
90-229 Łódź ; ul. Kamińskiego 21


bardzo prosimy o umieszczenie w tytule przelewu:

imienia i nazwiska
kierunku i trybu studiów
dopisku "opłata rekrutacyjna"

6. Wszystkie dokumenty z punktów 2-5 włóż w kopertę i wyślij (lub przywieź osobiście) na adres:
 

Uczelnia Nauk Społecznych
Biuro Rekrutacyjne
ul. Kamińskiego 21
90-229 Łódź

 

tel: 42 232 74 99
mail: rekrutacja@uns.lodz.pl

Godziny pracy Biura Rekrutacyjnego.

Od 12.VI do 15.VII oraz od 1.IX do 15.X biuro pracuje w godzinach:
Pn    - 8.00 - 17.00
Wt    - 8.00 - 15.30
Śrd   - 8.00 - 17.00
Czw  - 8.00 - 15.30
Pt     - 8.00 - 15.30
Sb    - 9.00 - 13.30
Nd    - nieczynne
w pozostałym okresie biuro czynne w godzinach pracy Rektoratu


Po sprawdzeniu dokumentów skontaktujemy się z Tobą - powiemy co dalej i prześlemy wszystkie informacje konieczne by móc w pełni skorzystać z możliwości studiowania w UNS.


OPŁATY ZA STUDIA UNS
Ty decydujesz ile i jak chcesz płacić.

Możesz wybrać sposób opłacania naszych studiów - taki, jaki jest najlepszy dla Ciebie.

Kierunek Opłata rekrutacyjna Opłaty za studia
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Rekrutacja otwarta na wszystkie specjalności
80 zł od 270 zł / m-c(1)
Pedagogika I st
Rekrutacja otwarta na wszystkie specjalności
80 zł od 270 zł / m-c(1)
Pedagogika II st
Rekrutacja otwarta na wszystkie specjalności
80 zł od 350 zł / m-c(2)
Zarządzanie
Rekrutacja zamknięta
80 zł od 300 zł / m-c(3)

 

(1) Wysokość opłaty uzależniona od wybranego terminu płatności:
270 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 5-go każdego miesiąca) = 1620 zł / semestr
300 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 15-go każdego miesiąca) = 1800 zł / semestr

(2) Wysokość opłaty uzależniona od wybranego terminu płatności:
350 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 5-go każdego miesiąca) = 2100 zł / semestr
400 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 15-go każdego miesiąca) = 2400 zł / semestr

W przypadku 3-semestralnej specjalności "Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych"
wysokość opłat w III semestrze wynosi:
400 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 5-go każdego miesiąca) = 2400 zł / semestr
450 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 15-go każdego miesiąca) = 2700 zł / semestr

(3) Wysokość opłaty uzależniona od wybranego terminu płatności:
300 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 5-go każdego miesiąca) = 1800 zł / semestr
350 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 15-go każdego miesiąca) = 2100 zł / semestr

Wykaz opłat nieobjętych czesnym dostępny tutaj.

JESTEŚ ABSOLWENTEM UNS - ZAPŁACISZ MNIEJ!

Dla absolwentów studiów I-go stopnia Uczelni Nauk Społecznych proponujemy
niższe opłaty na studiach II-go stopnia:

300 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 5-go każdego miesiąca) = 1800 zł / semestr
400 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 15-go każdego miesiąca) = 2400 zł / semestr

(zniżka nie dotyczy opłat w III semestrze na specjalności "Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych")

Rekrutacja


TRYBY STUDIOWANIA

Duży nacisk na praktyczność, efektywność i elastyczność kształcenia znalazły swój wyraz w proponowanych formułach studiowania.

Student może wybrać:

STUDIA STACJONARNE - zajęcia są realizowane podczas 15 dni zjazdowych w semestrze (wybrane soboty i niedziele)

STUDIA NIESTACJONARNE - zajęcia dydaktyczne są realizowane w formule 6 dni zjazdowych w semestrze (trzy zjazdy weekendowe w Łodzi) połączonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.


ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018
Wykaz zjazdów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dostepny TUTAJ


INFORMACJE DODATKOWE
Czyli co jeszcze powinieneś wiedzieć

 • Opłata rekrutacyjna obejmuje opłatę za papierową legitymacje studencką - legitymacja elektroniczna jest dodatkowo płatna 17 zł. Wpłaty przyjmujemy do 15 września zaś legitymacje elektroniczne wydajemy w październiku.
 • Przypominamy o konieczności posiadania ważnego ubezpieczenia NNW. Brak tego ubezpieczenia może uniemożliwić odbycie praktyk studenckich oraz utrudnić udział w wielu zajęciach. O szczegóły proszę pytać w Sekretariacie UNS.
   

 

 

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw