FUNDACJA POSZUKUJE OLIGOFRENOPEDAGOGA

FUNDACJA
"RODZICE PRZYSZŁOŚCI"
poszukuje oligofrenopedagoga
do pracy w szkole.

 

Szanowni Państwo

Fundacja Rodzice Przyszłości jest laureatem konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach Osi Priorytetowej IX „Wyłączenie społeczne";
Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym";
Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W związku z realizowanym projektem potrzebujemy pilnie zatrudnić studenta z uprawnieniami oligofrenopedagoga (licencjat) do pracy w szkole podstawowej nr 111 w Łodzi w godzinach 13.00-18.00 na stanowisku wychowawcy/opiekuna. W grupie jest jedno dziecko autystyczne w stopniu lekkim (uczy się w tej szkole z innymi dziećmi).

Będziemy wdzięczni za pomoc w znalezieniu kandydata.

--
Pozdrawiam serdecznie
Sebastian Głydziak
FUNDATOR

tel: + 48 509 28 55 28

Fundacja Rodzice Przyszłości
www.rodziceprzyszlosci.pl

 

 

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw