Obrona cywilna

Opis specjalności

Specjalność Obrona cywilna powstała z myślą o pracownikach administracji publicznej odpowiadających za ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz współdziałanie w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, a także usuwanie ich skutków.

Nadrzędny cel specjalności to zapoznanie studentów z systemem funkcjonowania i procesem transformacji obrony cywilnej w Polsce. Tematyka zajęć oparta jest o najważniejsze regulacje prawne w dziedzinie obrony cywilnej.

Student otrzymuje uporządkowaną i gruntowną wiedzę z zakresu zadań realizowanych przez podmioty odpowiadające za zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej i przedsiębiorstwach prywatnych.

W toku studiów realizowane są zajęcia dodatkowe, które pozwalają na zdobycie/rozwój umiejętności praktycznych pokrewnych temu kierunkowi studiów:

szkolenie z podstaw typografii wspinaczka Strzelnica 2017 broń automatyczna Strzelnica 2017 broń krótka

 

Obszary tematyczne

Zakres tematyczny programu studiów obejmuje, między innymi, takie zagadnienia jak.:

 • Obrona cywilna w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Organizacja bezpieczeństwa lokalnego;
 • Ostrzeganie ludności o zagrożeniach i alarmowanie;
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych;
 • Zadania obronne realizowane przez pracodawcę;
 • System kierowania obroną cywilną państwa;
 • Zadania formacji obrony cywilnej;

Kariera i kwalifikacje

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy we wszystkich komórkach i szczeblach zarządzania kryzysowego i ratownictwa, w szczególności zaś w:

 • Jednostkach administracji publicznej;
 • Jednostkach samorządu terytorialnego;
 • Policji;
 • Państwowej Straży Pożarnej;
 • Ochotniczej Straży Pożarnej;
 • Formacjach Obrony Cywilnej;
 • Organizacjach prowadzących działania ratownicze (ratownictwo górskie, wodne, morskie);
 • Przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych;
 • Służbach likwidujących zagrożenia spowodowane katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi oraz działaniami terrorystycznymi.

Podstawy prawne kwalifikacji

Nie dotyczy

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw