Wizyta studentów Psychologii Rzeszów w Zatoce Pereł

Zdjęcie studentek Psychologii UNS w Rzeszowie podczas pobytu w CHD Zatoka Pereł

W miniony weekend studentki i studenci II semestru Psychologii Filii UNS w Rzeszowie odwiedzili ośrodek, w którym mieszkają kobiety wychodzące z uzależnień.

W pierwszy weekend kwietnia studenci II semestru psychologii byli z wizytą w cudownym domu , w którym mieszkają kobiety wychodzące z uzależnień. Przyglądali się jak wygląda terapia, wysłuchali historii życia, osób wychodzących z nałogu i nawet spróbowali pysznego domowego ciasta.

Takie spotkania i wizyty są najlepszym sposobem na zdobycie praktycznych doświadczeń niezbędnych w przyszłej pracy psychologa.

Chrześcijański Dom „Zatoka Pereł” jest formą ośrodka resocjalizacyjnego prowadzonego jako filia przez Fundację „Latarnia”. Filia działa jako jednostka pozarządowa i jest samofinansująca się.
Resocjalizacja w Chrześcijańskim Domu „Zatoka Pereł” jest oparta na chrześcijańskich wartościach. Celem nadrzędnym prowadzenia Chrześcijańskiego Domu „Zatoka Pereł” jest stworzenie otwartego Domu dla każdej potrzebującej osoby.

Do CHD „Zatoka Pereł” przyjmowane są głównie kobiety i matki z dziećmi do 6 lat.

Fundacja Latarnia została utworzona 27 listopada 2012 r. w Woli Piotrowej. Celem Fundacji jest wspieranie zadań polityki społecznej, w szczególności resocjalizacji i socjalizacji, które są oparte na chrześcijańskich wartościach: miłości, wierze i nadziei.

Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego. Zadaniem priorytetowym jest realizacja tych celów statutowych, które mają wpływ na poziom kultury, edukacji, zdrowia społeczeństwa, powszechności zatrudnienia i obronności kraju.

Autor: Promocja

Data publikacji: