Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 w Nowym Targu

W dniu 15.10.2022 (sobota) odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 w Filii UNS w Nowym Targu.

Wydarzenie miało miejsce w auli budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, przy ul. Krzywej 1.
Uroczystość prowadził Kamil Karwel.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00. Gospodarzem była Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, którą reprezentowały Władze Uczelni:

 • JM Rektor UNS – dr Piotr Domżał
 • Prorektor ds. filii w Nowym Targu – mgr Anetta Supel
 • Zastępca Rektora, Prorektor ds. kształcenia i rozwoju – dr Agnieszka Szpak
 • Prorektor ds. Studenckich i jakości kształcenia – dr Paweł Ciołkiewicz
 • Prorektor ds. studiów podyplomowych MBA – mgr Katarzyna Karkoszka-Jurczyk

Na uroczystość przybyło liczne grono zaproszonych Gości, wśród których należy wymienić:

 • Pana generała dywizji w stanie spoczynku, profesora Bogusława Packa,
 • Pana pułkownika mgr Tadeusza Koczkowskiego,
 • Przedstawiciela Powiatu Nowotarskiego Pana Karola Skrzypca Urzędującego Członka Zarządu,
 • Starszego Brygadiera Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Marka Bębenka, dziekana komend powiatowych i miejskich straży pożarnych województwa małopolskiego,
 • Zastępcę Komendanta Placówki Straży Granicznej w Zakopanem kapitana Pawła Wolaka,
 • Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Targu podpułkownika Roberta Nowakowskiego,
 • Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu młodszego inspektora Piotra Darę,
 • Zastępcę Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Nowego Targu starszego kapitana Krzysztofa Bartkiewicza,
 • Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu nadkomisarza Zbigniewa Zachera
 • Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinspektora Tomasza Jemczurę
 • Komisarza Komendy Stołecznej Policji w Warszawie Sebastiana Matuszewskiego,
 • Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie – nadkomisarza Piotra Jarzęckiego
 • Dyrektora Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach Pana Adriana Laskowskiego
 • Sierżanta Roberta Kłyka – przedstawiciela Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku i wykładowcę uczelni,
 • Koordynatora grupy Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu Grupa Regionalna Podhale Krzysztofa Domareckiego.

Podczas uroczystości wręczono dyplomy absolwentom studiów licencjackich i magisterskich oraz wyróżnienia za najlepsze prace dyplomowe dla:

 • Alicji Łojek –studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, Filia w Nowym Targu
 • Łukasza Oleksy – studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, Filia w Nowym Targu,

po których głos zabrali przedstawiciele tegorocznych absolwentów Filii Uczelni Nauk Społecznych w Nowym Targu:

 • Marek Górniak,
 • Izabela Mateja,
 • Grzegorz Duda
 • Alicja Łojek
 • Janusz Zieliński

Po wystąpieniach absolwentów uroczyste ślubowanie złożyli studenci I roku oraz przyszedł czas na wysłuchanie tradycyjnej pieśni akademickiej Gaudeamus Igitur, po której JM Rektor UNS dr Piotr Domżał oficjalnie otworzył nowy rok akademicki.

Po otwarciu roku akademickiego odczytano listy inauguracyjne od:

 • Ministra Edukacji i Nauki – odczytany przez płk dr hab. Witolda Mazurka, prof. UNS
 • Starosty Powiatu Nowotarskiego – odczytany przez Karola Skrzypca, Urzędującego Członka Zarządu Powiatu Nowotarskiego
 • Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego – odczytany przez płk Tadeusza Koczkowskiego, Prezesa Zarządu SWBN i KSOIN,

po których uczestnicy mieli okazję przeżyć niesamowite wydarzenie artystyczne – światowej sławy sopranistka – Dominika Zamara – wykonała pieśń neapolitańską „Non ti sordar di me”. To nie był pierwszy występ Pani Dominiki podczas tej uroczystości – wcześniej zaśpiewała Hymn Polski oraz pieśń Gaudeamus Igitur. I nie był to też ostatni raz, kiedy usłyszeliśmy jej głos tego dnia.

Po emocjach, które wywołał sopran Dominiki Zamary przyszedł czas na strawę intelektualną. Wykład inauguracyjny pt. „Dzisiaj i jutro Polski w świetle wydarzeń i procesów zachodzących w świecie” wygłosił Generał Profesor Bogusław Pacek.

Wykład Pana Generała, będący analizą bieżącej sytuacji i bezpieczeństwa Polski na tle rzeczywistości gospodarczo-polityczno-militarnej, dał wiele do myślenia i wywołał gromkie brawa na stojąco wśród wszystkich zebranych na uroczystości.

Gdy brawa ucichły doszło do ważnej uroczystości. Było nią wręczenie aktów powołania w skład Konwentu Rady Konsultacyjnej Uczelni Nauk Społecznych. W skład konwentu powołano:

 • Generała dywizji w stanie spoczynku, profesora Bogusława Packa,
 • Pana pułkownika mgr Tadeusza Koczkowskiego,
 • Starszego Brygadiera Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Marka Bębenka

Ostatnim punktem programu był występ Dominiki Zamary, której wykonanie pieśni „Rozkwitały pąki białych róż” wywołało niemałe wzruszenie wśród wielu uczestników inauguracji.

Władze Uczelni Nauk Społecznych dziękują wszystkim gościom, studentom, absolwentom, wykładowcom oraz przyjaciołom uczelni za liczne przybycie i udział w wydarzeniu.

Poniżej można zobaczyć kilka zdjęć z wydarzenia. Już wkrótce bardziej obszerna galeria.

Autor: Promocja

Data publikacji: